INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je součástí portálu AKA MONITOR, který je v péči doc.Arnošta Katolického. Na rozdíl od weblogu věnovaného novinkám na portálu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentované upoutávky na novinky na webu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

6.15.2010

ProPokerTools Simulator 2.0

Zajímava, jednoduchá a užitečná webová aplikace.
Popis najdete na adrese:
http://www.propokertools.com/help/simulator_docs
Vlastní simulátor najdete na adrese:
http://www.propokertools.com/simulations
Moji stručnou slideshow-review najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/product-reviews/propokertools/