INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je součástí portálu AKA MONITOR, který je v péči doc.Arnošta Katolického. Na rozdíl od weblogu věnovaného novinkám na portálu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentované upoutávky na novinky na webu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

5.17.2010

Účetnictví 5/10

www.bilance.cz
Jak účtovat vklas podniku
Daně z příjmu fyz. osob 2010
Postup stanovení Fair Valuea Value in use
Oceňování ke dni sestavení účetní závěrky
Mzdy při zapůjčení zaměstnance
(Bonus aka) Na hodině účetnictví