INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je součástí portálu AKA MONITOR, který je v péči doc.Arnošta Katolického. Na rozdíl od weblogu věnovaného novinkám na portálu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentované upoutávky na novinky na webu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

5.20.2010

Přínos Národní technické knihovny do projektu EOD - eBooks on Demand

Na níže uvedené adrese byl opublikován článek nazvaný:
"Národní technická knihovna poskytuje přes 70 000 knih digitálně",
 z něhož cituji:
"Národní technická knihovna (NTK) zpřístupňuje přes 70 000 knih ze
svých fondů v digitální podobě tak, že si je lidé mohou číst na počítači,
ve čtečce či v mobilních telefonech. Knihovna je spolu s několika dalšími
českými institucemi zapojena do sítě EOD (eBooks on Demand,
elektronické knihy na objednávku), která tuto službu nabízí."
"Na obrazovce čtenáři uvidí původní stránky, mohou si je vytisknout,
hledat v knize jednotlivá slova a kopírovat a vkládat elektronický
fulltext do jakýchkoli jiných aplikací.
Cílem projektu EOD je zpřístupnit touto cestou co nejvíce knih z evropských
knihoven, dnes je do sítě zapojeno 18 knihoven z deseti evropských zemí.
Z českých institucí mezi nimi jsou také Moravská zemská knihovna v Brně,
Vědecká knihovna v Olomouci a Knihovna Akademie věd. Z dalších
zemí se projektu často účastní národní či univerzitní knihovny."
Více se dozvíte na portálu NOVINKY.cz.