INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je součástí portálu AKA MONITOR, který je v péči doc.Arnošta Katolického. Na rozdíl od weblogu věnovaného novinkám na portálu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentované upoutávky na novinky na webu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

4.19.2010

Účetnictví 4/10

www.bilance.cz
Kupní smlouva (2)
Jak účtovat prodej podniku
Datové schránky a elektronické komunikace
Účetnictví na pomoc udržitelnmu rozvoji
Metody ocenění spotřeby zásob
(Bonus aka) Postup stanovení Fair Value a Value in Use