INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je součástí portálu AKA MONITOR, který je v péči doc.Arnošta Katolického. Na rozdíl od weblogu věnovaného novinkám na portálu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentované upoutávky na novinky na webu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

4.21.2010

Softwarové eBook Readery

Když jsem před 10-ti lety "objevoval" e-knihy a čtečky e-knih,
měl jsem problém. Nejlevnější čtečka Rocket eBook stála
skoro 15000,- Kč a její používání bylo tak trochu utrpením.
Orientoval jsem se proto na softwarové čtečky, abych mohl
experimentovat. Bylo již tehdy několik, já jsem si nakonec
vybral Microsoft Reader. Vytvářel jsem si e-knihy ve formátu
*.lit ve Wordu, kam jsem doinstaloval doplněk. Pro práci
s textem, včetně hlasitého čtení anglického textu, to bylo
postačující. Na stránkách mého portálu si můžete stáhnout
ukázky e-knih vygenarovaných před 10-li lety pro MS Reader,
včetně e-knihy prezentující podstatnou část mého tehdejšího
portálu, včetně struktury a odkazů. 
Proč se k tématu sw čtečky e-knih vracím, má dvojí  význam.
Především může aplikace sw čtečky posloužit k upřesnění
představy o vhodnosti koncepce e-knihy pro určitou kategorii
e-knih - samozřejmě s určitým omezením ( portabilita a pod.).
To se může týkat zejména kategorie odborných e-knih ,
případně magazinů. Zájemce o koupi hw čtečky si tak může
zaexperimentovat s e-knihou ještě před jejím zakoupením,
právě s využitím  sw čtečky na svém počítači, NB a pod. 
Respektování existence, předností a nedostatků sw čteček
může mít význam i v případě, že uvažujeme o využití existujícího
hardware ( nebo nového hw, na př. tabletu ) jako přechodné
varianty - do pořízení specializované čtečky.
Proto jsem uvítal aktuální přehled sw čteček v článku Jana
Sedláka v časopise Computer 8/10. Autor uvádí čtečky pro
Windows:
- Adobe Digital Edition
- eTextReader
- iSilo,
- Microsoft Reader
- uBook
- Mobipocket Reader.
Podobně článek nabízí názvy čteček pro iPhone, Symbian,
Windows Mobile a pro Linux.
Na závěr této zprávy bych doporučil, abychom neopakovali
chyby, kterých se často dopouštíme, když stavíme věci proti
sobě, aniž bychom specifikovali podmínky, cíle atd. Jsem
přesvědčen o tom, že, tak jako vedle sebe budou jistě existovat
klasické knihy a e-knihy, budou mít své opodstatnění čtečky
specializované ( samostatný HW) i softwarové. Ostatně kdo
ví, jak rychle hw podpora e-knih pronikne do řady dalších,
především komunikačních, zařízení. Zatím lze říci, že se
výrazně zlepšily podmínky pro využití specializovaných
hw čteček ( e-Ink, rozměr displeje, dotykový displej atd.)
což otevírá jejich uplatnění široký prostor. Jak do tohoto
prostoru postupně vstoupí jiné - blízké, nebo dnes ještě
třeba i vzdálené - technologie, ukáže čas.