INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je součástí portálu AKA MONITOR, který je v péči doc.Arnošta Katolického. Na rozdíl od weblogu věnovaného novinkám na portálu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentované upoutávky na novinky na webu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

4.25.2010

Přinesou tablety nový model computingu?

Pod uvedeným názvem publikoval Martin Noska v časopise
ComputerWorld 8/10 své pojednání, které není vysloveně
směrováno k problematice perspektivy eBooks a eBook
Readerů, ale pozorný čtenář si mnohé může domyslet.
Vývoj tabletů, které, podobně jako e-čtečky, nejsou určeny
prioritně ke zpracování informací, může bezprostředně
vývoj e-čteček ovlivnit.