INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je součástí portálu AKA MONITOR, který je v péči doc.Arnošta Katolického. Na rozdíl od weblogu věnovaného novinkám na portálu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentované upoutávky na novinky na webu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

3.21.2010

Seznam recenzí AKA MONITORu

Seznam recenzí knih českých vydavatelkství, publikovaných na
stránkách portálu AKA MONITOR najdete na následující adrese.
http://www.akamonitor.cz/recenze/recenze-seznam1.htm