INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je součástí portálu AKA MONITOR, který je v péči doc.Arnošta Katolického. Na rozdíl od weblogu věnovaného novinkám na portálu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentované upoutávky na novinky na webu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

1.31.2010

Abeceda systémového myšlení v podání P.Sengeho knihy "Pátá disciplina"


Dovoluji si vám dnes nabídnout výsledek své třítýdenní práce. Obdržel jsem k
recenzi knihu Petera Sengeho s poněkud tajuplným názvem "Pátá disciplina".
Podtitulek tajemství názvu poodhaluje: "Teorie a praxe učící se organizace".

Pokud byste hledali abecedu systémového myšlení v kontextu dalších čtyř
disciplin ( strategií ) učící se organizace
, kniha „Pátá disciplina“ je přesně to co
potřebujete.  S ohledem na význam systémového myšlení pro základní orientaci
ve společenských procesech, považuji knihu P. Sengeho za poznatkový základ
především pro studenty vysokých škol a pro vrcholové manažéry firem
a institucí


Kniha P. Sengeho pojednává v širších souvislostech o systémovém myšlení a rozbor
této problematiky je sám o sobě vynikající ukázkou jeho uplatnění v praxi.
Osobně
si nejvíce vážím celistvého, komplexního přístupu k problematice disciplin učení.
Autor knihy, světově uznávaný odborník v oblasti managementu, Peter Senge, v knize
upozorňuje na skutečnost, že vzdělávání pro jednadvacáté století se musí zásadně
změnit a musí být zásadně odlišné od vzdělávání pro devatenácté a pro dvacáté
století. Je třeba vytvořit prostor pro inovace, nikoli jen tlačit na výkonnost. 
Školy, které se nedokáží zaměřit na tyto potřeby, budou stále více odsouvány na
okraj společnosti a v očích našich dětí ztratí veškerý význam.
Pokud jde o vytváření učících se organizací, neexistuje žádné rychlé a zázračné
řešení – nemáme k dispozici žádné jednoduché recepty. Přesto jsme se podle autora
knihy již naučili mnohému a nadále získáváme nové poznatky o tom, jak vytvářet
pracovní prostředí, v nichž vznikají nápadité výsledky a kde se přitom lidé dobře
baví.
Pro každého, kdo má určitou zkušenost v managementu je studium obsahu  knihy nejen
poučením, ale i potěšením. Nacházíme v textu rozbory celé řady „svých“ problémů,
což svědčí o skutečném propojení teorie a praxe v přístupu autora k celé náročné
problematice systémového myšlení.

Kniha P. Sengeho „Pátá disciplina“ je určena všem, kdo dychtí po učení, zejména
těm z nás, kteří si chtějí osvojit znalosti a praktické zásady kolektivního učení.
Manažerům a studentům by měla tato kniha pomoci při výběru konkrétních postupů,
dovedností a 
disciplín, které jim částečně umožní zbavit vytváření učících
se organizací jeho
povahy tajemného umění.
Ostatním občanům pak dialog o tom, proč soudobé organizace nejsou v učení nijak
zvlášť dobré a co vytváření učících se organizací vyžaduje, odkrývá některé z
nástrojů, jež potřebují naše společenství a společnosti k tomu, aby se dokázaly
mnohem lépe učit.
Recenzi jsem rozdělil do dvou částí, vzhledem k velkému bohatství cenných myšlenek
obsažených v knize.
 
Vlastní text recenze najdete na TÉTO adrese:
Dodatek s citacemi hlavních myšlenek autora najdete na TÉTO adrese:
Přál bych si, aby text moji recenze, který je kombinací vlastní recenze a dodatku,
obsahujícího konspekt poznatků mimořádně cenné knihy, pomohl pochopit význam
systémového myšlení v kontextu ostatních disciplin.
Další recenze najdete na www.akamonitor.cz/newsbook.htm