INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je součástí portálu AKA MONITOR, který je v péči doc.Arnošta Katolického. Na rozdíl od weblogu věnovaného novinkám na portálu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentované upoutávky na novinky na webu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

1.31.2010

Abeceda systémového myšlení v podání P.Sengeho knihy "Pátá disciplina"


Dovoluji si vám dnes nabídnout výsledek své třítýdenní práce. Obdržel jsem k
recenzi knihu Petera Sengeho s poněkud tajuplným názvem "Pátá disciplina".
Podtitulek tajemství názvu poodhaluje: "Teorie a praxe učící se organizace".

Pokud byste hledali abecedu systémového myšlení v kontextu dalších čtyř
disciplin ( strategií ) učící se organizace
, kniha „Pátá disciplina“ je přesně to co
potřebujete.  S ohledem na význam systémového myšlení pro základní orientaci
ve společenských procesech, považuji knihu P. Sengeho za poznatkový základ
především pro studenty vysokých škol a pro vrcholové manažéry firem
a institucí


Kniha P. Sengeho pojednává v širších souvislostech o systémovém myšlení a rozbor
této problematiky je sám o sobě vynikající ukázkou jeho uplatnění v praxi.
Osobně
si nejvíce vážím celistvého, komplexního přístupu k problematice disciplin učení.
Autor knihy, světově uznávaný odborník v oblasti managementu, Peter Senge, v knize
upozorňuje na skutečnost, že vzdělávání pro jednadvacáté století se musí zásadně
změnit a musí být zásadně odlišné od vzdělávání pro devatenácté a pro dvacáté
století. Je třeba vytvořit prostor pro inovace, nikoli jen tlačit na výkonnost. 
Školy, které se nedokáží zaměřit na tyto potřeby, budou stále více odsouvány na
okraj společnosti a v očích našich dětí ztratí veškerý význam.
Pokud jde o vytváření učících se organizací, neexistuje žádné rychlé a zázračné
řešení – nemáme k dispozici žádné jednoduché recepty. Přesto jsme se podle autora
knihy již naučili mnohému a nadále získáváme nové poznatky o tom, jak vytvářet
pracovní prostředí, v nichž vznikají nápadité výsledky a kde se přitom lidé dobře
baví.
Pro každého, kdo má určitou zkušenost v managementu je studium obsahu  knihy nejen
poučením, ale i potěšením. Nacházíme v textu rozbory celé řady „svých“ problémů,
což svědčí o skutečném propojení teorie a praxe v přístupu autora k celé náročné
problematice systémového myšlení.

Kniha P. Sengeho „Pátá disciplina“ je určena všem, kdo dychtí po učení, zejména
těm z nás, kteří si chtějí osvojit znalosti a praktické zásady kolektivního učení.
Manažerům a studentům by měla tato kniha pomoci při výběru konkrétních postupů,
dovedností a 
disciplín, které jim částečně umožní zbavit vytváření učících
se organizací jeho
povahy tajemného umění.
Ostatním občanům pak dialog o tom, proč soudobé organizace nejsou v učení nijak
zvlášť dobré a co vytváření učících se organizací vyžaduje, odkrývá některé z
nástrojů, jež potřebují naše společenství a společnosti k tomu, aby se dokázaly
mnohem lépe učit.
Recenzi jsem rozdělil do dvou částí, vzhledem k velkému bohatství cenných myšlenek
obsažených v knize.
 
Vlastní text recenze najdete na TÉTO adrese:
Dodatek s citacemi hlavních myšlenek autora najdete na TÉTO adrese:
Přál bych si, aby text moji recenze, který je kombinací vlastní recenze a dodatku,
obsahujícího konspekt poznatků mimořádně cenné knihy, pomohl pochopit význam
systémového myšlení v kontextu ostatních disciplin.
Další recenze najdete na www.akamonitor.cz/newsbook.htm


1.29.2010

E-learningová prezentace o e-learningu v angličtině

Přejete-li si poslechnout v angličtině 16-ti minutovou prezentaci o eLearningu,
využijte níže uvedený odkaz. Přednáška obsahuje 11 zajímavých
( a možná i dobře využitelných ) slajdů. Název webinaru je: 
 
"The Value Propositons of eLearning"
Hovoří Arkady Maydanchik - američan původem z býv. Sovětského svazu
,
poznáte to na akcentu, ale rozumět budete, třeba právě proto, dobře.
Osnova přednášky je: 

- professional education models
- eLearning Production Process
- Course Format
- Course Delivery
- Visual Aids
- Information Comprehension
- Timing
- Conclusing
Prezentaci formou webinaru si můžete spustit na TÉTO adrese.
(
http://ecm.elearningcurve.com/v/vspfiles/files/flash/about/player.html?Click=322
)
Neobsahuje nic převratného, zajímavé je, co a jak autor vměstnal do 16 minut.
A jako "opáčko" angličtiny, při poměrně známém obsahu, to třeba také oceníte.

1.28.2010

Windows 7 - průvodce začínajícího uživatele

Na dole uvedené adrese najdete recenzi knihy Josefa Pecinovského a Rudolfa
Pecinovského, vydané v GRADĚ -
www.grada.cz
Kniha je určená pro začátečníky a méně zkušené uživatele počítače.
Seznamuje  čtenáře s novým operačním systémem Windows 7.
Čtenář se naučí vše potřebné, aby mohl systém plně využívat - od instalace
a seznámení se základními pojmy, práce s průzkumníkem, základní nastavení
(obrazovka, spořič obrazovky, postranní panel, hlavní panel, systémový čas,
uživatelé atd.), spouštění aplikací a práci multimédii, přes popis novinek,
kterými se Windows 7 liší od předchozích verzí, až po aplikace dodávané
spolu s Windows 7, především Notepad, MS Paint a WordPad. Čtenář se také
naučí pracovat s Internet Explorerem 8, který je rovněž součástí nových Windows.
Stručně z obsahu:
- Seznámení s Windows 7, základní pojmy a dovednosti
- Úprava hlavního panelu a pracovní plochy, změna rozlišení a pozadí
- Jednoduché zapojení několika počítačů do domácí sítě
- Nové funkce programu Internet Explorer, akcelerátor, navrhované weby
- Správa počítače, zvýšení výkonu, sledování prostředků
- Migrace profilu a zálohování dat
Více informací, včetně podrobnějšího obsahu jednotlivých kapitol,
najdete na TÉTO adrese.
(
http://www.akamonitor.cz/recenze/win7grada.htm)

1.26.2010

Computer 2/00

http://computer.zive.cz
Muzika z webu. Rádio je minulost, teď je tu internet
Černobíle: Hudba of-lin nebo na internetu?
Technologie Microsoft Natal - zahoďte joypady a hýbejte se
E-mailový program eM Client 2.5
Reportáž: Consumer Electronics Show - CES
(Bonus aka) Kde hledat weby o filmech
Příští číslo vyjde 11. února
Téma příštího čísla: Instalace Windews -pokaždé jinak
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

1.24.2010

Konference Systémová integrace 2010, tentokrát s premiérem

A je to opět tady! Týmy prof. Voříška a paní Hany Hůrkové vyhlásily
opět "pohotovost". V poště mnozí z nás najdou výzvu k zaslání příspěvků
na 18-tý ročník konference "Systémová integrace".
Tentokrát s podtitulem "Role ICT pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR " . 
Konference se bude konat tradičně v pražském paláci Žofín,
ve dnech 8-9.června 2010 (úterý - středa, netradičně).
A zde je sedm letošních témat konference:
1. Budoucnost ICT sektoru a jeho vliv na konkurenceschopnost státu
2. Lidské zdroje v ICT
3. Právo ICT – veřejné zakázky na dodávky ICT systémů a služeb
4. Hrozby a příčiny selhání implementačních projektů
5. Od Business Intelligence ke Competitive Intelligence
6. Správa konfigurací – předpoklad efektivního řízení ICT služeb
7. Cloud computing – příležitosti a výzvy
Novinkou letošního ročníku je, že se koná pod záštitou premiéra ČR.
Premiér Jan Fischer konferenci zahájí přednáškou na téma 
"Jak ICT může pomoci ČR ke zvýšení konkurenceschopnosti”.
Druhý den bude zahájen přednáškou ministryně školství Miroslavy Kopicové
na téma “Role ICT vzdělání pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR”.
Charakteristiku jednotlivých bloků jsem vystavil na adrese:
www.akamonitor.cz/articles/SI2010.htm
Další podrobnosti najdete na adrese: http://si.vse.cz.
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni
 

1.21.2010

Agilní přístupy k řízení projektů

Jedním z aktuální trendů v oblasti řízení projektů je t. zv. "agilní přístup".
Z podnětu kol. doc. Skalického jsem se porozhlédl po webu.
Získal jsem přístup k přednášce v angličtině¨. Vybral jsem z ní 40 slajdů, 
které ukazují na jednu z možných cest uplatnění agilního přístupu.
Z výřezů jsem sestavil slideshow, kterou najdete na dále uvedené adrese.
Prosím o trpělivost při načítání slideshow, zvolil jsem moderní šablonu, která
je sice praktická, ale trochu pomalejší.
Adresa slideshow: www.akamonitor.cz/slideshow/Agile-PM/

Druhým zdrojem je bakalářská práce MArtina Bosáka, obhájená na VŠE
v Praze v roce 2008. Najdete ji na adrese:
http://tinyurl.com/yddjzcz

Další článek, nazvaný "Agilní metodiky, a jak dál?" najdete na dále
uvedené adrese.  Alena Buchalcevová z katedry informačních technologií
VŠE Praha, nabízí šírší pohled na uplatnění agilních metod zejména
v oblasti řízení softwarových projektů.
Vybírám abstrakt článku:
"Agilní metodiky mají za sebou již sedm let své existence, vyzrávají
a začínají být skutečně vnímány jako alternativní  a úspěšný způsob vývoje
softwaru. Výsledky celosvětových průzkumů ukazují, že agilní přístupy
v praxi fungují  a jsou akceptovány. Situace v ČR je poněkud jiná.
Většina firem v Česku veřejné metodiky nepoužívá  a rozsah znalostí
o agilních metodikách je v praxi nízký.  Aby bylo možné agilní metodiky
použít, musí být splněny některé základní předpoklady (zákazník součástí
týmu, tým maximálně 8 vývojářů v jedné místnosti apod.).
V posledních letech probíhají výzkumy, které obohacují  agilní metodiky
o nové praktiky, umožňující použít agilní  přístupy i pro projekty, které
nesplňují základní předpoklady  použití agilních metod. Dalším trendem
je podpora  agilního vývoje nástroji, jde zejména o nástroje zaměřené
na podporu nového způsobu řízení projektu, kontinuální integraci
a sestavování produktu a automatizované testy."
Článek  ve formátu PDF najdete na následující adrese:
http://formular-ekf.vsb.cz/formulare/F01/tsw/getfile.php?prispevekid=919
---
http://www.google.com/profiles/
akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni

1.19.2010

Pěkný článek v časopise Mobility 1/00

Název článku: Ovládněte fotomobil.
Autor: Pavel Tomek
Odpovídá na otázku:
Má smysl zkoušet měnit nastavení, nebo všechno nechat
na úpravách v počítači?
Věnuje se vyvážení bíle, ISO, kompenzace expozice a kontrastu.
Na závěr odpovídá na otázku: co se dá udělat s fotomobilem?
Pozoruhodné doporučuji!
Více o obsahu čísla Mobilit na www.akamonitor.cz/5xnej.htm.
 

8 možných důvodů proč zřizovat vlastní internetové rádio

Článek na dané téma byl opublikován na portálu About.com pod názvem:
"8 Reasons To Start Your Own Online Radio Station"  s podtitulkem:
"The World Is Waiting To Hear From You"
Autorem je Corey Deitz
Cituji z úvodu:
"The Internet and software technology have revolutionized and broadened the concept of what broadcasting is evolving into . Today, for very little money, almost anyone with a reason or message can broadcast it to the world. Never before have so many people been so empowered with communication possibilities.
So, why should YOU start your own online Radio station? Here are 8 reasons:..."
Doporučuji - stojí za pozornost!
Stručně cituji:
1. You have a band and you want to reach people with your music.
2. You are a school and you want to provide students and parents with information about current activities.
3. You are in the Radio club at your school and everyone wants an opportunity to practice being a DJ on a real broadcast service.
4. You are a school district or a state and you want to provide a stream with consolidated listings for school “Snow Closings” in a particular area or for the whole state.
5. You are a college student and want to make extra money by programming to the students at your college or University with the music they want along with announcements about upcoming activities, commercials from the local bookstores, bars and restaurants.
6. You collect a particular type of audio, music, or other type of recording and want to share them with the world.
7. You want to spread the word about a political candidate or political agenda using recordings of candidate speeches or your own recorded analysis and commentary.
8. You have a business and want to promote it.
Celý text najdete na adrese:
http://radio.about.com/cs/latestradionews/a/aa011804a.htm

Mobility 1/2010

Velmi vydařené číslo !!!
Naučte se fotit mobilem - jak nastavit fotoaparát pro co nejlepší snímky
Navigace nově: s vestavěnou SIM kartou - novinky ve světě navigací
Jak využít mobil naplno - umí víc než jen volat
Sociální sítě v mobilu
10 mobilů v testu
(Bonus aka) Mobilní kino o krok blíž - 3M Mporo120
Příští číslo vyjde 18. února
Téma číslo 2/00 - Nahraďte počítač mobilem
www.akamonitor.cz/plnevrze.htm
 

Jeden z mála souvislých Mini-Průvodců, přibližujících internetové rádio.

How To Create Your Web Radio Station: A Mini-Guide
March 14, 2007
Povšimněte si data vzniku článku!
3 roky  v této oblasti je dlouhá doba, ale řada odkazů a myšlenek ještě zas tak moc nezastarala.
Cituji z úvodu:
"It is easier than ever to create your own Internet radio station and stream your music, thoughts or discussions live over the web. Not so very long ago you would have faced either incredible equipment expenses and music licensing fees, or the continuous threat of having the authorities shut your pirate radio station down, seizing your music collection in for the bargain."
Struktura článku:
- Online radio networks
- Direct streaming
- Peer-to-peer solutions
- Sourcing copyright-safe material
Plné znění průvodce najdete na adrese:
 
 

Jeden z populárních textů: Poslech internetového rádia bez počítače

Na českém webu stále ještě nenajdeme mnoho článků, které se věnují problematice internetového rádia. Navíc, ne každý z těch mála, které na webu existují, jsou 100% důvěryhodné. Přesto se domnívám, že je užitečné se s nimi seznámit. Pozornost je třeba věnovat datu vzniku textu, jelikož starší pojednání již nemusí být plně platná.
Na níže uvedené adrese najdete jeden ze zajímavých populárních článků, z něhož cituji úvodní část:
"K poslechu internetového rozhlasového vysílání se většinou používá počítač. Možná však nevíte, že internetové rádio se dá poslouchat i bez něj. Jak? Pomocí tzv. síťových přehrávačů, které jsou dostupné i na našem trhu. Jedná se o jednoúčelová zařízení, která, připojena k počítačové síti, poslech internetového vysílání umožňují. Jejich obrovskou výhodou je naprosto jednoduché ovládání. Po prvotním nastavení je obsluha přístroje stejně snadná jako přepínání programů na televizoru. Pomocí dálkového ovladače dodávaného s přístrojem jej stačí jen zapnout, nastavit hlasitost – a nic víc vlastně není potřeba (snad jen po poslechu vypnout ;-) ). Do předvoleb přijímače lze uložit více stanic, mezi nimiž pak jedním stiskem tlačítka přepínáme. Není potřeba žádná znalost práce s počítačem. Zařízení také zabere nesrovnatelně méně místa než počítač – je velké asi jako běžné malé přenosné rádio, nehledě na jeho nízkou spotřebu.
Pokud vás výše napsané řádky zaujaly a říkáte si, že by to mohlo být to pravé pro vás, je na místě jedno upozornění: Ačkoli samotná obsluha přístroje je velmi snadná a jeho provoz zcela nezávislý na počítači, pro prvotní nastavení a uvedení do provozu je počítač potřeba, stejně tak jako znalost problematiky na úrovni pokročilého uživatele. Pokud tedy počítač ani potřebné znalosti nemáte, je potřeba se před eventuální koupí přístroje domluvit s někým v oboru znalým ve vašem okolí, kdo by vám s nastavením pomohl."
Plné znění článku najdete na adrese:
http://www.twr.cz/view.php?cisloclanku=2009010084

Výklad termínu "Internet radio" podle Wikipedie

Internetové rádio není nejnovější pojem, ale vzhledem k rychlému vývoji jeho využití, se názory na jeho definici stále ještě neustálily.
Citují úvodní odstavec ze stránky věnované tomuto pojmu:
"Internet radio (also known as web radio, net radio, streaming radio and e-radio) is an audio listening service transmitted via the Internet. Music streaming on the Internet is usually referred to as webcasting since it is not transmitted broadly through wireless means. Internet radio involves streaming media presenting listeners with a continuous stream of audio that cannot be paused or replayed, much like traditional broadcast media; in this respect, it is distinct from on-demand file serving. Internet radio is also distinct from podcasting, which involves downloading rather than streaming. Many Internet radio services are associated with a corresponding traditional (terrestrial) radio station or radio network. Internet-only radio stations are independent of such associations.
Internet radio services are usually accessible from anywhere in the world—for example, one could listen to an Australian station from Europe or America. Some major networks like Clear Channel in the US and Chrysalis in the UK restrict listening to in country because of music licensing and advertising concerns.[citation needed] Internet radio remains popular among expatriates and listeners with interests that are often not adequately served by local radio stations (such as eurodance, progressive rock, ambient music, folk music, classical music, and stand-up comedy). Internet radio services offer news, sports, talk, and various genres of music—every format that is available on traditional radio stations."
Více se dozvíte na adrese:
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_radio
 

1.18.2010

Kopie e-mailové zprávy z Infoservisu AKA MONITORu

Na stránkách svého portálu se snažím zpřístupňovat myšlenky a zdroje věnované
tématům, která  souvisí s trendy ve vývoji ICT, ekonomiky a managementu.
Tato aktivita sebou přináší radosti i starosti. Ne vždy se setkává s porozuměním.
Trvá totiž chvíli, než se trend prověří. Navíc je tu typické české černobílé vidění.
Vzpomeňme si na počátky digitální fotografie, nebo elektronických knih, kolik
kolem toho bylo ( a mnohdy ještě je ) pokřiku, odsuzování a naopak přehánění
předností. Tak tomu bylo v počátcích zavádění PDA ( kapesních počítačů ),
bezdrátového připojení, atd, atd. 
A tak vám chci tímto sdělit, že jsem právě vystavil první stránku specializovaného
odborného weblogu
, který se orientuje na problematiku internetových rádíí, jejich
budování, praktického uplatnění, předností, nedostatků a překážek.
Na webu najdete již dnes tisíce privátních internetových rádiostanic, opírajících
se o služby specializovaných serverů, jejichž HW a SW umožňuje živé vysílání,
které lze přijímat kdekoliv na světě, kde se lze připojit na internet.
Objevují se první hardwarové kousky - přenosné přijímače vysílání internetových
rádií
( již dnes nabízejí až 15.000 stanic ) , obevují se kombinované přijímače
FM + Internetové rádio. Zřizování vlastní internetového rádiové stanice se stává
stále snadnější a levnější. Nabídka služeb v této oblasti roste.
Byl bych proto rád, kdyby se mi podařilo zprostředkovat vám informace o tomto
trendu ještě předtím, než se stane běžnou záležitostí. Jistě vás napadne, že
si na PDA, na smartphonu, netbooku , nebo i e-knihy, mohu snadno připravit
vše pro příjem internetových rádií. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet, jak bude
vypadat internetové rádio budoucnosti. Zvítězí specializovaný přístroj, nebo se
stane součástí nějakého kombajnu?
Takže, pokud vás bude zajímat sledování toho, co se o tomto trendu píše,
jaké nástroje se nabízejí a hlavně k čemu to všechno může být dobré,
podívejte se občas na adresu:
http://www.akamonitor.cz/internet-radio.htm
kde jsem zahájil publikování prvních informací.
Pokud někde najdete zajímavou informaci, budu rád, když mne na ni upozorníte,
abych ji mohl dále zprostředkovat pomocí uvedeného blogu.
Zdraví vás Arnošt Katolický
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni

Internet Radio Stations Are the New Wave

Na stránkách The New York Times se objevil článek, pojednávající o perspektivnosti internetových rádií. Cituji z úvodu:
(By ERIC A. TAUB, Published: December 30, 2009)
"Early fans of the iPhone bemoaned that, unlike many of its competitors, their favorite “do anything” device couldn’t do one obvious thing: play local radio stations.
They didn’t get it. FM tuners are passé. Why include tuner technology to play a few dozen stations when you can harness thousands of radio stations over the Internet?
Unlike standard broadcast radio, Internet radio stations can be heard virtually anywhere (copyright restrictions aside), as long as you have a device that can go on the Web; that can be a PC, a smartphone or a stand-alone receiver.
An Internet radio station may have started out life as a traditional local broadcast outlet, and then management decided that it would be great to let people hear it everywhere. Or an Internet radio station may be nothing more than one person in a basement uploading music or talk to the Web, hoping that someone out there will listen.
Literally thousands of genres of Internet radio exist, from oldies, classical and religious to ultraradical talk, from the right and left. The first trick is finding them, and the next is playing them. Fortunately, with a little information, both tasks are rather easy."
Celý text i vyobrazením několika přijimačů internetového rádia najdewte na TÉTO adrese.
http://www.nytimes.com/2009/12/31/technology/personaltech/31basics.html?_r=1
 

Účetnictví 1/2010

www.bilance.cz
Smlouvy - aneb co bychom měli vědět
Nehmotný majetek z hlediska daně z příjmu
Další 2 novely zákona o daních z příjmů
Základy účetnictví - Oceňování
Využití judikátů českých soudů v praxi účetní kanceláře
(Bonus aka) Jak na účetní závěrku 

1.16.2010

SAT & DVB-T magazín 1/20910

www.sat-magazin.cz
Satelitní přijímač s funkcí Blind Scan a univ. čtečkou karet
SATKrak 2009 - Mezinár. výstava v Krakově - TERRA
Fotbal - tipy na měsíc dopředu
Free-to-Air vysílání na satelitech - zpravodajské programy
SatCatcher T-MAX - měřící přístroj pro pozemní vysílání
(Bonus aka) Tenis na TV obrazovkách v roce 2010

1.15.2010

F-Secure Internet Security 2010

Plnou verzi balíčku pro komplexní zabezpečení počítače,
najdete v CD příloze č. 3/00 časopisu Počítač pro každého.

www.akamonitor.cz/5xnej.htm
 

Principy krásného webdesignu - recenze

najdete původní recenzi pozoruhodné knihy vydané
v českém překladu GRADOU. Doporučuji vaší pozornosti
nejen text recenze, ale i odkazy na stránky, které jsou
s knihou spojeny.

BPMN Basics, Organizing Your Business Processes - Webinar

Zvládnutí základů procesního řízení již dávno není výsadou
specialistů na BPM. Orientace na zefektivnění procesů se
prolíná s poznatky většíny předmětů vyučovaných na .
S trochou nadsázky lze říci, že vedle znalosti jazyků, práce
s počítači a schopnosti komunikovat, je nezbytná orientace
v základech procesního řízení dalším pilířem
úspěchu každého absolventa VŠ v praktickém životě.

Zavádění procesního řízení bez využití modelovacích nástrojů
je obtížně představitelné. Důležitým rozhodnutím je volba
jazyka modelování. Jedním z prvních modelovacích jazyků byl
jazyk BPEL. Stále více se prosazuje a zdokonaluje další jazyk
označovaný BPMN - Process Modeling Notation, který se osvědčil
jako vhodný nástroj strukturovaného přístupu k organizaci procesů.

Na webu jsem našel krátký webinar, který nový BPMN přibližuje.
Je sponzorovaný firmou IBM a najdete ho na adrese: 
http://tinyurl.com/yhwlrtn ( resp na http://tinyurl.com/arno001).
Název: BPMN Basics, Organizing Your Business Processes
Slajdy jsou jednoduché a srozumitelné, takže mohou posloužit
i jako podklad v přípravě vlastního výkladu tématu BPM.

Přednáška je v angličtině a zde je její abstrakt:
"Business Process Modeling Notation (BPMN) is a newer language
but has been the focus of much attention from business and IT.
As business processes grow more complex, BPMN provides
a  structured way to organize them. But it is important to know
the basics before selecting a BPMN solution. In this screencast,
TechTarget Editorial Director Peter Varhol will discuss
some of
the basics of BPMN, covering such topics as:
- Workflow and sequencing
- How BPMN is different from BPEL
- Flow objects, connecting objects and artifacts
- How "swim lanes" are used
".
Opakuji adresu přednášky:
http://tinyurl.com/arno001
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni

1.14.2010

Computer 1/00

Nejlepší prohlížeče na rok 2010
Blogům vládne Posterous www.posterous.com
2x 10 nej 2009
O kolik je rychlejší USB 3.0? Vyplatí se na něj přejít?
Doostřujte bez artefaktů
(Bonus aka) Na vlnách i po drátě - internetové rádio
Příští číslo vyjde 28. ledna
Téma příštího čísla: Muzika v internetu

www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

Extra PC 1/00

www.extra-pc.cz
Kolik vás stojí tisk? Cena tisku 23 modelů
33 nejčastějších problémů vyřešeno
Česká TV on-line zdarma
Vylepšené vyhledávání přes Google
Extratest 18-ti USB flash disků
(Bonus aka) Příručka IBM Lotus Symphony
Příští číslo vyjde 12. února
Téma čísla 2/00: Jak předělat starší WIN na WIN 7
www.akamonitor.cz/plneverze.htm

Efektivní správa dokumentů

Správa nestrukturovaných informačních zdrojů, jako jsou dokumenty, e-maily,
formuláře, faxy, obrázky, hlasové zprávy apod., představuje velmi náročnou
při tom často podceňovanou část informačního managementu.
V odborném pojmosloví je tato oblast uváděna pod názvem "Enterprise Content
Management". Nejde totiž pouze o péči věnovanou fyzycké podobě dokumentů,
ale především o správu jejich obsahu. Pro informační manažéry je velmi důležité
znát celkovou koncepci aplikační oblasti označované termínem "správa
podnikového obsahu".
 
Proto si vás dovoluji upozornit na novu knihu, kterou vydala GRADA
společně s Českou společností pro systémovou integraci.
Jde o titul nazvaný "Efektivní správa dokumentů" s podtitulkem
"Co nabízí Enterprise Content Management".

Autorka Renáta Kunstová v knize poskytuje přehled základních aplikačních
komponent, které charakterizuje z hlediska jejich účelu, hlavních funkcí
a očekávaných přínosů pro organizaci. Zabývá se správou podnikového obsahu
i v souvislosti s aktuálně platnou legislativou a mezinárodně uznávanými standardy.
Opomenuty nejsou ani aspekty řízení, pozornost je věnována momentálně se
rozvíjející oblasti služeb a v neposlední řádě kritickým faktorům úspěšnosti projektů.
Publikace obsahuje přehled současné nabídky produktů a služeb na našem trhu
a uvádí aktuální trendy, které tento trh ovlivňují. Text je obohacen o příklady
z praxe a řadu odkazů na internetové stránky, na kterých mohou čtenáři
získat další informace.
 
Kniha se může stát důležitým zdrojem poznatků nejen pro odborníky z praxe, ale
i pro pedagogy a studenty VŠ z oblasti informačního managementu.
Více informací se brzo dozvíte z mé recenze, kterou připravuji na konec ledna.
Najdete ji na adrese:
www.akamonitor.cz/newbooks.htm.
Arnošt Katolický
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni

1.13.2010

Úvod do politologie - GRADA

Pro ekonomy je více než pro kteroukoliv jinou kategorii odborníků důležitý široký přehled
o souvisostech nejrůznějších společenských procesů
. To je důvod, pro který jsem do
této zprávy zařadil odkazy na téma politologie a její vztah k dalším disciplinám, jmenovitě
k ekonomii a sociologii. Uvádím výňatek ze své recenze knihy, která se mi dostala do rukopu o loňských vánocích. Jde oknihu GRADY s názvem: „Úvod do politologie“.
 
( http://www.akamonitor.cz/recenze/pavla1.htm )
Zaujal mne inovativní přístup mladého autorského kolektivu k danému tématu a unikátní struktura obsahu publikace. Mému rozhodnutí věnovat se této publikaci na stránkách svého portálu přispěly dále následující poznatky:
- v široké veřejnosti je velmi málo známý skutečný obsah a poslání politologie,
- s politologií jsou spojeny mýty, které vznikají především proto, že se  s politologií setkáváme  především díky vystoupení politologů  ve zpravodajských pořadech spojených zpravidla  pouze s jednou částí politického dění, která nemusí být veřejnosti příliš vítaná,
-
pro odbornou veřejnost může být důležité poznání vztahu politologie k ostatním vědeckým  disciplinám,
-
pro studenty a pedagogy ekonomických fakult je podstatný vztah politologie a ekonomie,
- výklad autorů v této publikaci je unikátní svoji strukturou, především zařazením tématu metody a výzkumný proces v politologii,
- publikace vznikla jako dílo širšího autorského kolektivu, při čemž je pozoruhodná kombinace přísněného a účelného respektování společné struktury výkladu v jednotlivých částech  (kapitolách ) publikace, s ponecháním způsobu vyjadřování, odpovídajícího povaze   a zvyklostem jednotlivých autorů.

Politologie není vědou, která by působila ve vakuu, úzce souvisí a těsně spolupracuje s dalšími společenskovědními disciplínami. Mezi ně patří jednak její „mateřské disciplíny“, tj. ty, z nichž se postupně vyvinula, čili filozofie, sociologie a právní věda, ale i další vědy, jako je ekonomie, historie, psychologie, geografie či sociální a kulturní antropologie. 
Uvádím doslovné znění charakteristiky vztahu politologie k ekonomii a sociologii:
Ekonomie  politologie z ekonomie čerpá jednak poznatky o chování lidí1 jednak o základech, ze kterých a na kterých politika vyrůstá. Politologie čerpá zejména z politické ekonomie. Je samozřejmé, že ekonomika ovlivňuje politiku, stejně jako politika ovlivňuje ekonomiku. Rozhodování vlády a dalších politických aktérů ovlivňuje ekonomickou situaci, ekonomická situace ovlivňuje rozhodování voličů i činnost politiků. „

Sociologie – byla jednou z disciplín, z nichž se postupně politologie konstituovala. Sociologie politologii obohatila celou řadou poznatků  – empirickým přístupem, statistikami apod. 
Politologie velmi úzce souvisí s politickou sociologií, která zkoumá vztahy mezi politickými institucemi a sociální strukturou, tj. mezi politikou a společností. Politická sociologie bývá někdy vnímána jako hraniční disciplína mezi sociologií a politologií a jako samostatná disciplína, která netvoří podobor ani jedné z nich. Na druhé straně dnes již nelze striktně politickou sociologii od politické vědy oddělovat. Politická sociologie se zabývá zejména mocí, volebním chování, politickými stranami apod.

V oblasti metod, využívaných politologií, zaslouží zejména pozornost výklad autorů, věnovaný „Empiricko-analytickému přístupu“.  Podle slov autorů publikace, je empiricko-analytický přístupv současné době v politologii nejčastěji využíván. „Je založen na neutrálním postoji vůči studovanému předmětu, tedy nepokládá normy a normativní přístup za optimální východisko dia politiky. Tento přístup se snaží minimalizovat ideologická východiska či subjektivní postoje badatele a je založen na nestrannosti, zdůrazňuje odbornou kritiku, prověřování a objektivizování poznatků. Jednoznačně odlišuje to, co je, od toho, co má být, a snaží se vysvětlit mechanismy fungování společnosti. V rámci empiricko-analytického přístupu vzniklo velké množství teorií, které se týkají různých oblastí.“ ( konec citace ).

Plné znění mé recenze knihy najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/recenze/pavla1.htm
Další informace na adrese www.grada.cz

1.09.2010

Desatero zásad pro hodnocení efektivnosti IS/IT - prof. Zdeněk Molnár

Prof.  Zdeněk Molnar je autorem, který se tématu efektivnost IS/IT věnuje již řadu let.
Jeho přednáška z roku 2000 ještě stále neztrácí na významu pro pochopení klasického
přístupu k této oblasti informačního man
agementu. Uvádím webovou adresu s plným
textem jeho přednášky na konferenci v roce 2000, citát abstraktu a úvodu přednášky
.
Abstrakt
V příspěvku je prezentován obecný model užitku a efektivnosti IS/IT. Důraz je kladen
na nositele užitku IS/IT (majitele, manažery, zaměstnance a zákazníci) a faktory
ovlivňující efektivnost transformace výdajů na IS/IT na přínosy z IS/IT. Přínosy z IS/IT
jsou klasifikovány na finanční a nefinanční, “tvrdé” a “měkké” a ukázána možná
metodika převodu “měkkých” ukazatelů na “tvrdé”. Dále jsou uvedeny závěry
z průzkumu efektivnosti IS/IT v organizacích České republiky. V závěru je uvedeno
desatero zásad pro hodnocení efektivnosti IS/IT.

Úvod
Inspirací pro tento můj příspěvek mi byla situace, ve které se nachází v současnosti
drtivá většina manažerů a majitelů hospodářských organizací, kteří si neustále stěžují
na to, že výdaje do IS/IT neustále trvale rostou a to absolutně i relativně (v porovnání
s ostatními výdaji organizace) a při tom přínosy (užitek) z těchto výdajů jsou velmi
obtížně, ne-li vůbec stanovitelné. To vede často k tomu, že se na IS/IT díváme jako
na nezbytné zlo, se kterým se musíme smířit a dokonce existuje celá řada tzv. skeptiků,
kteří tvrdí že vyjádřit, resp. kvantifikovat přínosy z IS/IT ani nejde a že je zbytečné
se o to vůbec pokoušet. Na celé řadě studií a průzkumů pak dokazují, že není možno
objektivně prokázat nějaký významný vztah mezi investicemi do IS/IT a výkonností
organizace. Toto zjištění nazývají tzv. “Productivity paradoxem”, který byl prvně
použit nositelem Nobelovy ceny ekonomem Robertem Solow, který řekl:
 “S počítači
se setkáváme všude, kromě statistik o produktivitě”
 resp. “Všude samé počítače
a nikde významné zvýšení produktivity”
.
Celý text přednášky prof. Molnára najdete na adrese:
http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2000/Sbornik/Molnar/Referat.htm

1.08.2010

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT - otázky formulované v roce 2005

Čas běží velmi rychle. Jsou oblasti, v kterých problémy nemizí,
jen nové přibývají. K takovým oblastem patří nesporně měření
efektivnosti implementace ICT. Proto si myslím, že i po 4 letech
má co říci obsah stránky, kterou jsem věnoval konferenci, která
nesla název:
„Řízení nákladů a měření výkonnosti IT“ Praha 13. - 14. 10. 2005.
Pořadatelem konference byl IIR Praha.
Organizátoři konference postavili v pozvánce následující základní
otázky
, na které by bylo vhodné si i dnes odpovědět:
- je rozvoj IT součástí Vaší firemní strategie?
- považujete náklady na IT ve své organizaci za optimální?
- umíte změřit návratnost investice do IT?
- dokážete přesně definovat potřeby a nároky na IT infrastrukturu?
- odpovídá stav a náklady na ní právě těmto potřebám?
Konference IIR na uvedené otázky mnohé napověděla.
Na níže uvedené webové stránce jsem vypsal dílčí problémy, kterými
se konbference zabývala. Většina z nich je aktuální i dnes
:
- Jakou roli hrají náklady na IT v rámci rozpočtu celé firmy?
- Jaké existují nástroje pro přípravu budgetu nákladů v IT?
- Jaké přínosy má implementace ITILu z hlediska řízení nákladů v IT?
- Jak prosadit u top managementu investici do IT?
- Srovnání nákladů prostřednictvím TCO – aplikace metody
- Identifikace klíčových IT procesů v návaznosti na podnikové procesy
       a stanovení jednoznačné zodpovědnosti za optimalizaci
       příslušného rozpočtu
- Používané finanční metriky a interní „Benchmarking“
- Výhody a způsoby optimalizace a centralizace tiskových systémů
- Optimalizace tiskového systému v praxi - případová studie
- Přínosy a správný postup implementace SLM
- Plánování, nastavení a monitoring SLA- smluv o poskytování
      servisní podpory
- Nejčastější chyby při kalkulaci cen IT – na co si dát pozor?
- Vytvoření portfolia metrik a optimální způsob jejich užití
- Jaké jsou přínosy procesního řízení nákladů v rámci IT?
- Pravidla optimálního užití metody ABC
- Pravidla úspěšné implementace Balanced Scorecard
- Co Vám přinese aplikace benchmarkingu v řízení IT?
Více se dozvíte na adrese:
http://www.akamonitor.cz/naklady.htm

IT best practices in 2009: Lessons learned for 2010

Text, na který odkazuji v této zprávě, představuje naprosto "čerstvý" souhrn
zkušeností s aplikací hlavních nástrojů zvyšování efektivnosti ICT z uplynulého
roku s náznakem jak těchto zkušeností využít v roce 2010.
Publikováno : 07 Jan 2010
Autorství: SearchCIO.com, Staff
Abstrakt:
"Enterprise CIOs will likely remember 2009 as the year "doing more with less"
evolved from an IT best practice into a necessity in the midst of an economic
recession. Although the transition called for cost cutting and tough decisions,
innovative IT organizations thrived, using IT best practices to achieve cost
savings in their core technology areas.
In this month's CIO Briefing, find out how CIOs used IT best practices in areas
such as the IT Infrastructure Library (ITIL), cloud computing, IT outsourcing
and business process management to drive efficiency in their organizations.
You'll also learn how they're carrying these lessons forward in their IT plans for 2010."
---
This guide is part of SearchCIO.com's CIO Briefing series, which is designed
to give IT leaders strategic guidance and advice that addresses the management
and decision-making aspects of timely topics.
Obsah stránky:
Table of contents
- ITIL best practices
- Server virtualization and cloud computing lessons
- IT outsourcing trends
- IT security and risk lessons
- Virtual desktop benefits
- Business process management tools
- IT in 2009: The Real Niel looks back
- More resources
Odkazy:
Celý text najdete na portálu SearchCIO.com, na adrese:
http://tinyurl.com/ya8kfbp ( zkrácená adresa )
Přejete-li si nejdříve ověřit spolehlivost odkazu, použijte:
http://preview.tinyurl.com/ya8kfbp
Arnošt Katolický
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni

1.07.2010

Zjišťování a řízení přínosu IS/ICT

Patrik Šálek, pracovník firmy KOMIX,  je autorem článku, který se zabývá  přínosy IS/ICT. „Vzhledem k nákladům a náročnosti tvorby informačních systémů je stále více a více důležité mít přehled o tom, co peníze vkládané do vývoje přinášejí.  Na rozhraní mezi účelem (globální cíle) a podporou (cíle informatiky) jsou služby, které ovlivňují určité systémové parametry produkce. Plánováním a měřením těchto parametrů lze podpořit objektivní hodnocení významu jednotlivých řešení.“ To byl citát z úvodu článku.
A ještě jeden odstavec z úvodu pojednání:
Proč se zabývat přínosem IS/ICT?
"Podnikání se změnilo. Krutá vláda dodavatelských firem se postupně mění v je.tě krutěj.í vládu zákazníka. Technologie a s ní i životní úroveň postoupila natolik, že firmy jsou nuceny se více a více přizpůsobovat jednotlivým zákazníkům a subjektů je na straně nabídky tolik, že tlak na zvyšování efektivnosti nedá spát stovkám manažerů stovek firem. Firma, která se dnes rozhodne působit na trhu, musí počítat s tím, že konkurence nepředstavuje pouze několik regionálních podniků, ale také zahraniční firmy a firmy s odlišným předmětem podnikání (např. sport vs kultura). Jedním z klíčových nástrojů, o které se dnes řada firem, opírá jsou informační technologie. Do informačních systémů, potažmo informačních a komunikačních technologií (IS/ICT) investují firmy miliony. Jejich důležitost je obrovská, což zdůrazňují různí světoví autoři různých prací. Za všechny bych jmenoval otce BPR  Michaela Hammera a Champyho. Pro dnešní manažery je důležité vědět, jestli právě prostředky IS/ICT jsou nebo nejsou konkurenční výhodou jejich společnosti a zda ty obrovské sumy, které hltají, nejsou vynakládány zbytečněprotože si těmito prostředky nemohou dovolit mrhat. Vedoucí oddělení IT disponují vysokými rozpočty a je také v jejich zájmu prokázat, že tučné sumy, které jsou posílány na konta různých IT firem, jsou vynakládané oprávněně.
Pokud bych shrnul důvody vedoucí ke sledování efektu IS/ICT do jedné věty, jedná se o prokázání efektu a slouží manažerům firem, vedoucím IT a dodavatelům k tomu, aby mohli rozhodovat a jednat na základě objektivních podkladů." ( konec citátu )
Celý text článku si můžete prohlédnout na adrese:
http://si.vse.cz/archive/proceedings/2002/zjistovani-a-rizeni-prinosu-is-it.pdf


The Economic Impact of File Virtualization:

Doporučuji vaší pozornosti článek na téma:
"The Economic Impact of File Virtualization" s podtitulkem:
"Reducing Costs and Improving Efficiency for File-Based Storage"  
Článek je sponzorován: F5 Networks
Autorem je Richard L. Villars
Publikováno v dubnu 2009
Copyright 2009 IDC
Článek o 12-ti stránkách najdete ve formátu PDF na adrese:
http://zones.computerworld.com/f5/downloads/economic-impact-file-virtualization-2009.pdf
---
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni

1.06.2010

Upozornění na 3 důležité poznatkové zdroje - Infoservis - Katolický

Dobrý den přátelé!
V této zprávě vás upozorňuji na 3 užitečné zdroje poznatků:

a) prosincové číslo časopisu Moderní řízení se opravdiu vydařilo.
Tématem čísla je "Řízení rizik". Místo dlouhého popisování obsahu
jsem si dovolil ofotit stránku s obsahem - najdete ji v příloze
tohoto e-mailu.
Většina pracovníků se s obsahem MŘ může seznámit v rámci kolování
nebo v režimu výpůjčky. Abyste se mohli snadno vráti k číslům,
která jste již vrátili, ofotil jsem stránku s přehledem hesel,
se seznamem speciálů (s odkazem na příslušné číslo ), se seznamem
příloh ( opět s odkazem na číslo a stránky ). Přehled hesel nám
může posloužit i k
porovnání s námi přijatou klasifikací dílčích témat
problematiky řízení
.

b) problematika ( nejen ) velkých podnikových informačních systémů
je dnes již neoddělitelně spojena se systémy označovanými zkratkou
ERP ( Enterprise Resource Planning ).ERP pokrývají plánování a řízení
všech klíčových procesů ve firmách na všech úrovních. Trendem
poslední doby jsou ERP systémy pro střední a menší firmy,
které se vyznačují mimo jiné velkou přizpůsobivostí firemním procesům.
Problematice ERP je věnován rozsáhlý portál "ERPForum".
www.ERPForum.cz. 
ERPForum představuje specializovaný web o ERP systémech. Najdete
zde nejen výklad pojmů spojených s ERP systémy, ale i recenze hlavních
představitelů této skupiny IS, doporučení jak se orientovat na trhu
ERP, dozvíte se co znamená ERP jako služba. Velmi cenná je část,
která prochází krok za krokem projektem ERP.

c) na předchozí zprávu navazuje třetí část e-mailu. Pro FEK jsem
před časem zajistil 10 exemplářů časopisu IT Systems, které jsou
zasílány do chebské knihovny a odtud dle rozdělovníku. V prosincovém
čísle, které vyšlo na přelomu roku, najdete celou řadu velmi cenných
článků, věnovaným aktuálním trendům ve vývoji ICT. Přehled obsahu
najdete na stránce
www.akamonitor.cz/5xnej.htm. Jeden z článků
považuji pro orientaci naší výuky v oboru informačního managementu
za strategicky významý. Jde o článek V. Fouska "
Budoucnost ERP je
v mobilních technologiích
." Za základní předpoklad vývoje IS považuje
autor velmi
efektivní a zároveň intuitivní rozhraní mobilních
aplikací
. Doporučuji nalehavě posoudit, jak dalece jsme v současné
době schopni zabezpečit kvalitní přípravu našich studentů na tento
trend ( HW, SW, personální, metodickou a hlavně systémovou stránku
problematiky řízení informatiky orientovaného na implementaci
mobilních technologií v podnikových řídících systémech).
Zdraví Vás
Arnošt Katolický
------------------------
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni

 
 
 

1.05.2010

"Získejte dotace z fondů EU" - kniha CPressu - Informace - Katolický

Dobrý den přátelé!
Dovoluji si vás upozornit na novou knihu CPressu, která vyšla pod názvem:
"Získejte dotace z fondů EU" a s podtitulkem
"Tvorba žádosti a realizace projektu krok za krokem".
Kniha je doplněna CD se vzorovým příkladem úspěšného projektu
Autory knihy jsou:
Vladimír Tauer, Helena Zemánková
---
Stále ještě můžeme vytvářet projekty, které mohou být financovány z prostředků Evropské unie. Napsat projekt správně, tak aby byl úspěšně vyhodnocen, aby mohl být financován ze strukturálních fondů EU, je novou kompetencí, která našim projektům a myšlenkám otevírá široké pole možností jejich realizace. Projektová činnost může být velmi náročnou prací a často stresovou záležitostí.
Pokud jsme na psaní projektu připraveni, postupujeme správnými kroky, víme, kde najít informace, pak tvorbu projektu zvládneme.
Publikace CPressu umožní každému, kdo se chce pustit do psaní projektu, naučit se této nové kompetenci. Kniha obsahuje základní a zásadní informace, uvádí nutné postupy a upozorňuje na možné chyby při psaní projektu.
Kniha se skládá ze dvou částí:
- Průvodce strukturálními fondy EU a
- Vytváříme projekt krok za krokem.
Ke knize se na svém portálu vrátím během několika dnů opublikováním
vlastní recenze. Nechvcete-li čekat, otevřeten si webovou stránku:
http://knihy.cpress.cz/Book.asp?ID=4431&SearchText=dotace&SearchType=10
Zdraví vás
Arnošt Katolický
--------------------------
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni

1.04.2010

Infoservis - IM - První zpráva v roce 2010 - Katolický

Dobrý den přátelé!

V dnešní poště jsem obdržel několik e-mailů plných cenných

odkazů na pozoruhodné texty věnované aktuálním trendům

v oblasti informačního managementu. ( Texty v angličtině. )

Na svém portálu jsem vystavil webovou stránku s rešerší 

těch nejcennějších ( převážně sponzorovaných firmou SAP ),

které odpovídají tématu Business Process Management.


U jednotlivých položek je, kromě názvu, uveden i stručný

komentář, týkající se zaměření článku. Stránka obsahuje

živý odkaz na příslušné webové zdroje. Po registraci lze

texty stáhnout na lokální PC.

Zdroj: 4.1.2010, KnowledgeAlert, A Service of Bitpipe.com

Stránku s rešerší najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/articles/BPM-SaaS.htm
Přeji pěkný den!
Arnošt Katolický
--------------------------

http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni

--------------------
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovaných časopisů:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
Úspěch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na počítač, Počítač
pro každého,Extra PC, Nejlepší Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Svět poznání, DIGIfoto, FOTOlife,
Účetnictví,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
Systémová integrace, CHIP
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------