INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je součástí portálu AKA MONITOR, který je v péči doc.Arnošta Katolického. Na rozdíl od weblogu věnovaného novinkám na portálu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentované upoutávky na novinky na webu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

12.07.2009

Zkracování webových adres

Na intenetu je stále nebezpečněji. Nepříjemná překvapení
na nás mohou čekat nejen v přílohách e-malových zpráv,
ale i přímo na webových stránkách. Ale jak poznat adresu,
která na takovou stránku odkazuje?
Asi budete souhlasit  s tím, že bezpečnost webových adres
posuzujeme podle toho, zda nám něco připomínají či ne.
Ne každá adresa, která nám nic neříká, musí být skutečně
nebezpečná. Ideální je svěřit hlídání webových adres
antivirovému programu, přesněji jeho modulu, který nese
název „link skener“. Nemáme-li link skener naistalovn,
nebo není jeho funkce dostatečně spolehlivá, musíme si
pomoci sami.
Určitě jste se již na internetu setkali s podivnými
adresami, které vzbuzují na první pohled obavy.
Příkladem může být adresa:
http://tinyurl.com/yc9zrqv.
Co s ní? Kliknout, nebo nekliknout?
V tomto případě je vše v pořádku, jelikož adresa je
totožná s adresou:
http://www.akamonitor.cz/ITIL/2009/09/seznam-monitorovanych-casopisu-na.htm
Používání zkracovačů není , zejména z bezpečnostních
důvodů, příliš doporučováno, jsou však situace, kdy se
bez nich neobejdeme. Několikařádková adresa v e-mailu
nejen nepůsobí dobře, ale může dělat potíže při jejím
odkliknutí. Jistě jste se s problémy oživením takové adresy
již setkali.
Zkracování URL je čím dál víc nepostradatelný nástroj
při používání internetu. Ať už přidáváte odkaz do e-mailu, twítu,
nebo diskusního fóra. URL zkracovače  jsou řešením
těchto problémů.
URL zkracovač je služba nabízená na speciální webové
stránce. Po zadání DLOUHÉ adresy služba vygeneruje
URL adresu kratší, která nás vede na stejnou stránku.
Příklad
- původní adresa -
http://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?t

ype=3&campid=5336224516&toolid=10001&customid=tiny-
hp&ext=unicycle&satitle=unicycle
- zkrácená adresa:
http://tinyurl.com/unicycles
Nejznámější zkracovač je na adrese:
http://www.tinyurl.com
V ČR je známý zejména  zkracovač na adrese:
http://www.jdem.cz/
Ukázka výstupu z českého zkracovače: 
http://jdem.cz/aabi

Jistě vás napadla otázka " jak poznám včas kam taková zkrácená
adresa směřuje - jak vypadá  cílová stránka?".
K tomu se nabízí speciální webové stránky. Mezi nejznámější
patří: 
http://www.prevurl.com
a
http://www.longurl.org
Po zadání zkrácené adresy se vám zobrazí původní
nezkrácená adresa a bezpečný náhled cílové stránky.
Doporučuji vám vyzkoušet si uvedené služby, protože výskyt
zkrácených adres se bude zvyšovat.
Jedna funkce služby "jdem.cz" ještě stojí za zmínku. Můžete
si adresu nejen zkrátit, ale zkrácenou adresu si můžete opatřit heslem.
Návštěvník bez znalosti hesla se na cílovou stránku nedostane.

Jak vypadají a jak fungují stránky zkracovačů si můžete
prohlédnout ve slideshoiw, kterou jsem pro vás vystavil
na adrese
http://www.akamonitor.cz/s-show/tinyurl/

Anglická Wikipedia pojednává o zkracování adres pod heslem
"URL shortening" na adrese:
http://en.wikipedia.org/wiki/URL_shortening

http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni