INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je součástí portálu AKA MONITOR, který je v péči doc.Arnošta Katolického. Na rozdíl od weblogu věnovaného novinkám na portálu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentované upoutávky na novinky na webu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

12.31.2009

PF 2010

Dobrý den přátelé!
Všem návštěvníkům portálu AKA MONITOR děkuji za projevenou
přízen v roce 2009 a za četné odezvy na publikovaném zprávy.
Současně přeji vše nejlepší, hodně zdraví a úspěchů v pracovním
i v osobním životě v roce 2010. Těším se na vaše návštěvy a na
vaše e-maily, kterými projevíte zájem o další obohacení stránek
portálu.
Hodně štěstí v roce 2010 přeje Arnošt Katolický
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni

12.15.2009

Finanční analýza - Metody, ukazatelé, využití v praxi - GRADA

Na dále uvedené adrese jsem vystavil recenzi knihy Petry Růčkové, kterou vydala GRADA Publishing, a.s.
Jedná se již o třetí,rozšířené vedání knihy "Finanční analýza" s podtitulkem
"Metody, ukazatelé, využití v praxi".
 
http://www.akamonitor.cz/recenze/FA-Petra.htm
Z textu recenze vybírám:

Na úvod citát jedné věty z knihy autorky Petry Růčkové:
Obecně platí: čím lepší metody, tím spolehlivější závěry, tím nižší riziko chybného rozbodnutí a tím vyšší naděje na úspěch.


Skutečnost, že kniha Petry Růčkové vychází již v třetím vydání, svědčí o tom, že
kniha našla svou cestu k čtenáři.  Třetí, rozšířené vydání si zachovalo základní parametry předchozích vydání, kterými jsou věcnost,  stručnost a při tom přesnost prezentace poznatků, logický a čtenářsky přivětivý způsob podání látky.  Autorka přibližuje nejen metody finanční
analýzy ( dále jen FA ) ale i širší souvislosti finanční analýzy směrem  k rozhodovacímu procesu v řízení podniku, souvislost FA s finančním plánem, s inovačními projekty, s oceňováním podniku a s využitím výsledků FA externími subjekty.  Kniha věnuje pozornost souvislosti FA a podnikatelského plánu podniku. FA považuje za základ podnikatelského plánu zejména v případě žádosti o finanční zdroje. Efektivní provedení interní finanční analýzy považuje autorka za velmi náročný proces, který má za úkol zodpovědět celou řadu otázek. Čím kvalitněji bude finanční analýza zpracována, tím preciznější budou podklady pro sestavení finančního plánu a tím méně korekcí se dá při jeho realizaci očekávat.  Prioritní orientace FA na dosahování finanční stability podniku, svědčí o dynamickém a systémovém přístupu, který byl v třetím vydání ještě více posílen.

Obsah je rozdělen do sedmi kapitol:
- Co je finanční analýza a k čemu slouží?

- Zdroje informací pro finanční analýzu

- Metody finanční analýzy

- Analýza poměrovými ukazateli

- Souhrnné indexy hodnocení

- Plánováni jako nezbytná součást finančního řízení

- Praktický příklad komplexní finanční analýzy na úrovni podniku


Autorka si stanovila v knize za cíl seznámit čtenáře se základními poznatky v oblasti finanční analýzy. Finanční analýzu považuje z hlediska klasifikace analýz za specifický typ analýzy, neboť jejím smyslem je provést zhodnocení finančního hospodaření a finančního zdraví podniku a poskytnout svému uživateli veškeré dostupné finanční informace o firmě. Finanční analýzu řadí jednoznačně k nejdůležitějším nástrojům finančního řízení a z tohoto pohledu je dle autorky užitečná pro prověření dat z minulosti, doplnění vypočítané hodnoty podniku při jeho koupi a je také východiskem pro sestavování finančního plánu. Úspěšnost a kvalita finanční analýzy do značné míry závisí na použitých vstupních informacích. Měly být nejen kvalitní, ale také komplexní, aby byla podchycena pokud možno všechna data, která by mohla jakýmkoliv způsobem zkreslit výsledky hodnocení finančního zdraví účetní výkazy: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow a také výroční zpráva, jejíž součástí tyto základní účetní výkazy jsou.


Na závěr dvě doporučení pro další vydání, které na sebe zřejmě nedá dlouho čekat:

Možná by stálo za úvahu, věnovat o něco více prostoru uplatnění moderní ICT při přípravě FA, při její tvorbě a při jejím využití.  Bylo by možná dobré zvážit některé formulace, tak, aby bylo zcela zřejmé, že FA  nekončí zpracováním výstupů získaných uplatněním metod analýzy, ale že pokračuje v samotném procesu využití těchto výstupů. FA tak
svým způsobem prolíná výchozími etapami rozhodovacího procesu.

Kniha ve svém třetím rozšířeném vydání představuje nesporně potenciální přínos nejen pro studenty, ale především pro pracovníky podnikové praxe a vybraných institucí veřejné a státní správy. Upoutává svoji stručností, přehledností, srozumitelným způsobem podání. 
( Opakuji adresu plného znění recenze: http://www.akamonitor.cz/recenze/FA-Petra.htm.)
Arnošt Katolický

http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v PlzniAdobe Photoshop Lightroom 2 - GRADA

Na stránkách tohoto weblogu jsem již publikoval odkazy
na své recenze (resp. komentované upoutávky) dvou titulů
věnovaných Photoshop Lightroom 2. S první knihou na toto
téma přišel ZonerPress, poté CPress a v tomto týdnu se
objevila zpráva o tom, že tématu Lightroom 2 se věnuje
i nová kniha Mojmíra Krále, vydaná v GRADĚ.
Ještě do konce roku opublikuji svoji recenzi na tuto
třetí knihu na stránkách svého portálu. Odkaz najdete
na stránce tohoto weblogu. 
V anotaci ke knize se na portálu GRADY praví (citát):
"Fotografujete často s digitálním fotoaparátem a chtěli byste
provádět složitější úpravy svých snímků a mít jejich správu více
pod kontrolou? Digitální temná komora Adobe Lightroom 2 to
vše umožňuje. Program vyhoví jak nejnáročnějším profesionálům,
tak i náruživým amatérům. V této knize si postupně probereme
všechny fáze zpracování fotografií. Začneme importem jednotlivých
snímků a jejich uspořádáním do kolekcí. Nejrozsáhlejší část
knihy je věnována barevným úpravám a retuším. Dozvíte se, jak
porozumět histogramu, jak provádět základní i pokročilejší barevné
korekce, retuše nečistot a další potřebné úpravy. Na závěr si
předvedeme, jak z upravených fotografií vytvořit slideshow,
webovou galerii a jak nejlépe snímky vytisknout."
http://www.grada.cz/katalog/kniha/adobe-photoshop-lightroom-2_5702/

12.09.2009

RAW - digitální fotografie v Camera Raw a Photoshop CS4 - recenze

Název: RAW - digitální fotografie v Camera Raw a Photoshop CS4
Autoři: Bruce Fraser a Jeff Schewe
Vydal: ZonerPress
Kniha autorů Bruce Frasera a Jeffa Schewe obsahuje důkladné, otestované a prověřené metody práce s desítkami či stovkami snímků denně, od jejich přenosu z fotoaparátu do počítače, přes tvorbu počátečních výběrů, optimalizaci a doplnění metadat až po zpracováni do publikovatelné podoby. Ukazují, jak lze dosáhnout rychlého a vysoce efektivního pracovního toku při zpracováni RAW snímků díky kombinaci Photoshopu CS4, Bridge CS4 a Camera Raw 5. Přístup autorů k prezentaci obsahu knihy charakterizuje dobře staré přísloví, které praví: „Dej člověku rybu a nasytíš ho na den. Nauč člověka lovit ryby a nasytíš ho  na celý život.“ Podle svých slov se autoři snažili z čtenáře udělat „rybáře“.  Myslím, že  jejich snaha nevyjde naprázdno.
Kniha je nejen vzácným zdrojem užitečných poznatků, ale i velmi pěkně odvedeným dílem celého kolektivu, který se na českém vydání podílel.
Více se o mém dojmu, získaném při studiu knihy, dozvíte na adrese:
http://www.akamonitor.cz/recenze/raw-fraser.htm.
---------
http://www.google.com/profiles/
akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni

12.07.2009

Možnost zkrácení dlouhé webové adresy

Pokud si chcete uložit, nebo odeslat mailem, webovou adresu
vybrané zprávy, publikované v kterémkoliv odborném weblogu
mého portálu, můžete si ji nejdříve zkrátit. V levém sloupci
weblogu věnovaného monitoringu časopisů, najdete vstupní
pole zkracovače "TinyURL". Adresa weblogu s touto službou
je www.akamonitor.cz/5xnej.htm.
Podrobnější informaci o zkracování webových adres, o jejich
výhodách a riziku s nimi spojených, najdete na stránce
www.akamonitor.cz/infoservis.htm.
 

Hot shoe - Žhavé výstřely z malých blesků - ZonerPress

Autor: Joe McNally, překladatel: Mgr. Ondřej Doseděl, 320 stran
Autor anotace knihy publikované na stránkách ZonerPressu označil knihu
výstižně slovy: "Bible pro uživatele malých blesků".
Autorem je fotograf s obrovskými
zkušenostmi z reportážní fotografie,
fotografie sportu a mezinárodně uznávaný školitel
a vedoucí fotografických
workshopů. Mluví přirozeným jazykem, jemuž lze snadno rozumět

i bez hlubších předchozích znalostí. Pracuje s fotoaparáty Nikon, proto
se v knize
zmiňuje výhradně technika této společnosti, jeho úvahy,
doporučení, postupy a schémata
nasvícení scén jsou ale platná obecně.

Kniha obsahuje spoustu především praktických informací, vztahujících
se k nejčastějším situacím, v kterých se fotograf nachází. I když dvě
třetiny poznatků využijí zejména uživatelé NIKONu a blesků SB-800
resp. SB 900, kniha obsahuje celou řadu široce využitelných cenných
zkušeností. Popisy situací a jejich řešení autorem jsou velmi podrobné.
Musel se zapotit překladatel knihy, jelikož způsob podání je natolik živý,
plkný vtipných přirovnání, že věrný překlad vyžadoval hodně pozonosti
a je třeba říci - klobouk dolů před kvalitou překladu.
Vážnému zájemci o zkušenosti v dané oblasti poslouží dobře odkazy
na stránky blogů, prezentace prací, studi a ukázek fotografií.
Provedení knihy je velmi pečlivé, což je u ZonePressu již tradiční
předností. Na své si přijdou i milovníci vtipných přirovnání. Pro
ty čtenáře, kteří se chtějí vyhnout částem spojeným s využitím
konkrétní techniky  ( Nikonu ) mám dobrou zprávu: budete-li číst byť
jen rozvedené podtitulky kapitol, získáte tolik poznatků a rad, že vám
vystačí na hodně dlouho, než si je na své technice ověříte a vyzkoušíte.
Styl přednesu obsahu odpovídá více vyprávění o fotografování. Kniha je
vše jiné,jen ne suchá příručka.
Kniha se v originále jmenuje "The Hot Shoe Diariers", což je narážka
na film a seriál stejného názvu a znamená "deníky červených střevíčků."
Kniha pojednává o tom, co a jak dělá autor, v čemž je do jisté míry
specifická.
Na webu ZonerPressu je publikována kvalitní anotace a podrobný obsah
jednotlivých kapitol. Nebudu je proto opakovat. Přehled obsahu kapitol
nejdete i na adrese www.akamonitor.cz/newbooks.htm. Pro ukázku zvoleného
přístupu autora volím ukázku z knihy. Jde o název jedné kapitoly
 a o úvodní odstavec.
"Zabijácký úder světlem...:
Otázka: a co, prosím Tě, je, ta technika pěti prstů a puklého srdce?
Odpověď:
Zjednodušeně řečeno se jedná o nejstrašnější úder ve
všech  bojových uměních. Udeří tě konečky prstů... do pěti různých
tlakových bodů na tvém těle... a nechá tě odejít. Ale jakmile uděláš
pět kroků .. srdce ti pukne a vybuchne v těle.
Dobrá, dobrá, zabijácký úder světlem není nic podobného. Určitě není
tak smrtelné, ale minimálně je řádně efektivní pro pročištění snímku.
Nic takového jako opravdu hodně světla. Jen úder, šlehnutí. Takový
letmý polibek."
( konec citátu )
Komu tento styl vyhovuje, kdo si takto podané poznatky dokáže
transformovat do své fotografické praxe, bude tuto knihu velebit.
Každopádně jde o velmi cenný přírůstek do knihovny náročného
čtenáře-fotografa. Knihu vřele doporučuji.


http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni 


Zkracování webových adres

Na intenetu je stále nebezpečněji. Nepříjemná překvapení
na nás mohou čekat nejen v přílohách e-malových zpráv,
ale i přímo na webových stránkách. Ale jak poznat adresu,
která na takovou stránku odkazuje?
Asi budete souhlasit  s tím, že bezpečnost webových adres
posuzujeme podle toho, zda nám něco připomínají či ne.
Ne každá adresa, která nám nic neříká, musí být skutečně
nebezpečná. Ideální je svěřit hlídání webových adres
antivirovému programu, přesněji jeho modulu, který nese
název „link skener“. Nemáme-li link skener naistalovn,
nebo není jeho funkce dostatečně spolehlivá, musíme si
pomoci sami.
Určitě jste se již na internetu setkali s podivnými
adresami, které vzbuzují na první pohled obavy.
Příkladem může být adresa:
http://tinyurl.com/yc9zrqv.
Co s ní? Kliknout, nebo nekliknout?
V tomto případě je vše v pořádku, jelikož adresa je
totožná s adresou:
http://www.akamonitor.cz/ITIL/2009/09/seznam-monitorovanych-casopisu-na.htm
Používání zkracovačů není , zejména z bezpečnostních
důvodů, příliš doporučováno, jsou však situace, kdy se
bez nich neobejdeme. Několikařádková adresa v e-mailu
nejen nepůsobí dobře, ale může dělat potíže při jejím
odkliknutí. Jistě jste se s problémy oživením takové adresy
již setkali.
Zkracování URL je čím dál víc nepostradatelný nástroj
při používání internetu. Ať už přidáváte odkaz do e-mailu, twítu,
nebo diskusního fóra. URL zkracovače  jsou řešením
těchto problémů.
URL zkracovač je služba nabízená na speciální webové
stránce. Po zadání DLOUHÉ adresy služba vygeneruje
URL adresu kratší, která nás vede na stejnou stránku.
Příklad
- původní adresa -
http://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?t

ype=3&campid=5336224516&toolid=10001&customid=tiny-
hp&ext=unicycle&satitle=unicycle
- zkrácená adresa:
http://tinyurl.com/unicycles
Nejznámější zkracovač je na adrese:
http://www.tinyurl.com
V ČR je známý zejména  zkracovač na adrese:
http://www.jdem.cz/
Ukázka výstupu z českého zkracovače: 
http://jdem.cz/aabi

Jistě vás napadla otázka " jak poznám včas kam taková zkrácená
adresa směřuje - jak vypadá  cílová stránka?".
K tomu se nabízí speciální webové stránky. Mezi nejznámější
patří: 
http://www.prevurl.com
a
http://www.longurl.org
Po zadání zkrácené adresy se vám zobrazí původní
nezkrácená adresa a bezpečný náhled cílové stránky.
Doporučuji vám vyzkoušet si uvedené služby, protože výskyt
zkrácených adres se bude zvyšovat.
Jedna funkce služby "jdem.cz" ještě stojí za zmínku. Můžete
si adresu nejen zkrátit, ale zkrácenou adresu si můžete opatřit heslem.
Návštěvník bez znalosti hesla se na cílovou stránku nedostane.

Jak vypadají a jak fungují stránky zkracovačů si můžete
prohlédnout ve slideshoiw, kterou jsem pro vás vystavil
na adrese
http://www.akamonitor.cz/s-show/tinyurl/

Anglická Wikipedia pojednává o zkracování adres pod heslem
"URL shortening" na adrese:
http://en.wikipedia.org/wiki/URL_shortening

http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni

12.02.2009

TuneUp Utilities 2008: Zrychlete a vyčistěte Windows

DVD příloha časopisu Computer 23/09
www.akamonitor.cz/5xnej.htm