INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je součástí portálu AKA MONITOR, který je v péči doc.Arnošta Katolického. Na rozdíl od weblogu věnovaného novinkám na portálu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentované upoutávky na novinky na webu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

10.21.2009

E + K EKONOMIE A MANAGEMENT 3/09

www.ekonomie-management.cz
Budoucí scénáře českého projektového řízení
Dopad regulace bank v USA a zemích EU-15
Testován; použitelnosti jazykových vzdělávacích portálů
Analýza podpor marketingové činnosti využívaných v ČR
Vliv organizační'kultury na efektivitu
(Bonus aka) Rozhodovací procesy v managementu berownfields