INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je součástí portálu AKA MONITOR, který je v péči doc.Arnošta Katolického. Na rozdíl od weblogu věnovaného novinkám na portálu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentované upoutávky na novinky na webu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

10.16.2009

Cloud computing - pozor na nevýhody nového trendu - Informace - Katolický

Dobrý den přátelé!
Tato zpráva se týká jedné z perspektivních strategických technologií
v oblasti ICT - "Cloud computingu", který se umístil na druhém místě
v žebříčku Top 10 strategických technologií pro rok 2009 (Gartner).

Cloud computing je nové paradigma, ve kterém třetí strany, i poskytovatelé
cloud služeb
(cloud service províders, CSP; dále jen poskytovatelé), nabízejí
různé hardwarové
a softwarové služby. Proto bývá  CC definován jako poskytování
škálovatelných
schopností výpočetní techniky, které jsou k dispozici na
dálku a přes internet, a mohou
být poskytovány v rámci firmy (private cloud)
nebo třetí m stranou (public cloud).
Cloud služby (dále jen služby) mohou zahrnovat aplikace, například řízení
vztahů se
zákazníky , nebo infrastrukturu (uchování dat, výpočetní výkon
procesoru čí poskytování vývojových platforem).
Služby mohou být zajišťovány flexibilné
tak, aby doplňovaly základní firemní
infrastrukturu po delší či krátké období a bylo
možné reagovat na nestandardní
kapacitní požadavky.
Klíčové příklady spojené s  aplikace týkající se cloud k computingu jsou: 
- aplikační hosting pro nižší až středně komplexní aplikace,

- zálohování a ukládání dat, 
- obnova po havárii,
- vysoce výkonné počítačové systémy, které zpoždění sítě významně nezasáhne,
- prototyping a testování. 
Cloud computingu se přehledně věnuje Tomáš Kudělka ve svém
článku, opublikovaném v časopise CONNECT! 11/09:
Cituji z článku:
Dopad na organizaci - Co musíte zvážit před přijetím cloud computingu
Mezi hlavní výhody patří
- Lepší cashflow a vétší finanční transparentnost
- Spolupráce a sdílení schopností
- Rychlé poskytování a pružné škálování služeb
- Nižší režijní náklady na řízení
- IT funkce může sladovat kompetence
- Přínosy pro životní prostředí
Existují však i nevýhody
- Nedostatek transparentnosti a souladu s pravidly a zákony 
- Vlastnictví dat a duševniho majetku
- Ochrana osobních údajů a její důsledky 
- Vyšetřování nevhodné nebo nezákonné k činnosti může být
neekonomické
- Omezná rychlost a dostupnost
- Rizika týkající kontinuity podnikání vašeho poskytovatele 
a obnovení činnosti po havárii
- Širokopásmové připojení a další serv isní náklady
- Omezme záruka na úroveň služeb
- Modely pro komplexní licencování a účtování 
- Omezená schopnost přizpůsobit a modernizovat
- Lock-in na straně prodejce a závislosti
Často existuje omezená interoperabilita mezi cloud poskytovateli
v oblastí softwarových služeb. Přenosnost obecné také není
bezproblémová. Přesto můžete čelit ztrátě dat v  přípádě jejich
likvidace nebo chyby třetí strany páde jejich likvidace nebo chyby
třetí strany.
Zdroj: časopis CONNECT 11/09
Tomáš Kudělka, KPMG ČR
Zdraví vás Arnošt Katolický
---------------------------------------