INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je součástí portálu AKA MONITOR, který je v péči doc.Arnošta Katolického. Na rozdíl od weblogu věnovaného novinkám na portálu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentované upoutávky na novinky na webu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

10.31.2009

Knihovna fotografické literatury AKA MONITORu

Na nedostatek fotografické literatury si rozhodně nemůžeme
stěžovat. Vydavatelství ComputerPress, GRADA a ZonerPress,
nás zasobují díly českých i zahraničních autorů. Co je na této
literatuře pozoruhodné, je pohotovost vydavatelů, kteří dokáží
vydat kvalitní český překlad téměř současně s originálem.
Abych vás přesvědčil o pravdivosti uvedeného tvrzení, uvádím
odkaz na webovou stránku, kde jsem vystavil seznam knih,
které jsem na téma "fotografie" - především digitální, za
poslední léta nashromáždil a kterým jsem (na svém portálu)
věnoval pozornost. 
Seznam najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/fotografie-knihy-akamonitor.htm
Na velkou část knih z publikovaného seznamu,
najdete na stránkách mého portálu recenzi nebo podrobnou
upoutávku. Nejsnadněji s využitím vyhledávače
stránek, uvedeného v levém rohu mé home-page na adrese:
www.akamonitor.cz, nebo na jedné ze tří adres:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/
http://www.akamonitor.cz/newbooks.htm
http://www.akamonitor.cz/digifoto.htm
Pokud mi některý titul unikl, budu vděčný za upozornění
zaslané na adresu doc.aka@akamonitor.cz.
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolický
  

10.29.2009

OCR převod nafoceného textu do editovatelného souboru

Nová verze programu ABBYY FineReader 10
umožňuje načtení fotografie textové stránky
přímo z fotoaparátu. Automaticky provádí
úpravu fotografie s ohledem na následnou
analýzu obsahu. V ukázce ve slideshow
na níže uvedené adrese je použita fotografie
z digitálu, umyslně focená za špatného
osvětlení a fotoaprát nebyl nastaven kolmo
z originálu, nýbrž pod úhlem. Program úhel
vyrovnal a srovnal řádky. Překvapivě dobře
rozeznal text i z málo kontrastní fotky.
Slideshow najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/slideshow/FR10PIC/
Pokud vás zajímá více o programu FineReader
ve verzi 1O, podívejte se na adresu:
http://www.akamonitor.cz/slideshow/FR10P/
Odkazy na další ukázky najdete brzo na adrese:
www.akamonitor.cz/infoservis.htm.

10.26.2009

ITSystems 10/09

www.systemonline.cz
Podnikové transakce v éře cloud computingu
Co je třeba řešit v souvislosti s datovými schránkami
Kritická místa ERP projektů
Máte důvod přejít na ITIL v3?
Připravované novinky v Microsoft Office 2010
(Bonus aka) Přehled nadstavbových řešení pro datové schránky
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 
 

10.22.2009

5 způsobů jak efektivně využít USB disk

10.21.2009

On-line překladače

jsem vystavil přehled on-line překladačů Č-A jazyka. 
Postupně budu přehled doplňovat.

E + K EKONOMIE A MANAGEMENT 3/09

www.ekonomie-management.cz
Budoucí scénáře českého projektového řízení
Dopad regulace bank v USA a zemích EU-15
Testován; použitelnosti jazykových vzdělávacích portálů
Analýza podpor marketingové činnosti využívaných v ČR
Vliv organizační'kultury na efektivitu
(Bonus aka) Rozhodovací procesy v managementu berownfields

10.20.2009

Jak na počítač 10/09


http://casopis.jnp.cz

Povídání přes internet - 12 nejlepších "kecálků"
Digitální fotoaparáty - jak věci pracují
Videohovory se Skypem
Rádio šité na míru
Tiskněte vlastní plakáty - Posterazor
(Bonus aka) Format Factory - příručka
Příští číslo vyjde: 13.11.09
Téma čísla 11/09: co vybrat na vánoce
www.akamonitor.cz/plneverze.htm


10.19.2009

HyperSnap - cenný nástroj pedagoga-výzkumníka - Informace - Katolický

Dobrý den přátelé!
Na adrese:
http://www.akamonitor.cz/slideshow/hsnap
jsem pro vás vystavil slideshow, která ukazuje prostředí
a funkce velmi zajímavého programu, který v sobě kombinuje
dvě funkce:
- vyřezávání snímků z obrazovky počítače s celou řadou
    variant výřezů a
- editor pořízených výřezů-snímků.
Do slideshow jsem sice zařadil i přehled funkcí v angličtině,
ale podstatná část prostředí MENU je v češtině - jak
se o tom v ukázkách přesvědčíte.
Program využijete při tvorbě HELP textů, on-line tutoriálů,
manuálů, cvičných příruček, prezentací, marketingových
materiálů, webových stránek, příloh e-mailů, atd.
Program si stáhnete v trial verzi z adresy:
http://www.hyperionics.com/
a přehled nejčastějších otázek a odpovědí najdete na adrese:
http://www.hyperionics.com/hsdx/hs4faq.asp
Zdraví vás
Arnošt Katolický
------------------------
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolický

 

10.16.2009

Cloud computing - pozor na nevýhody nového trendu - Informace - Katolický

Dobrý den přátelé!
Tato zpráva se týká jedné z perspektivních strategických technologií
v oblasti ICT - "Cloud computingu", který se umístil na druhém místě
v žebříčku Top 10 strategických technologií pro rok 2009 (Gartner).

Cloud computing je nové paradigma, ve kterém třetí strany, i poskytovatelé
cloud služeb
(cloud service províders, CSP; dále jen poskytovatelé), nabízejí
různé hardwarové
a softwarové služby. Proto bývá  CC definován jako poskytování
škálovatelných
schopností výpočetní techniky, které jsou k dispozici na
dálku a přes internet, a mohou
být poskytovány v rámci firmy (private cloud)
nebo třetí m stranou (public cloud).
Cloud služby (dále jen služby) mohou zahrnovat aplikace, například řízení
vztahů se
zákazníky , nebo infrastrukturu (uchování dat, výpočetní výkon
procesoru čí poskytování vývojových platforem).
Služby mohou být zajišťovány flexibilné
tak, aby doplňovaly základní firemní
infrastrukturu po delší či krátké období a bylo
možné reagovat na nestandardní
kapacitní požadavky.
Klíčové příklady spojené s  aplikace týkající se cloud k computingu jsou: 
- aplikační hosting pro nižší až středně komplexní aplikace,

- zálohování a ukládání dat, 
- obnova po havárii,
- vysoce výkonné počítačové systémy, které zpoždění sítě významně nezasáhne,
- prototyping a testování. 
Cloud computingu se přehledně věnuje Tomáš Kudělka ve svém
článku, opublikovaném v časopise CONNECT! 11/09:
Cituji z článku:
Dopad na organizaci - Co musíte zvážit před přijetím cloud computingu
Mezi hlavní výhody patří
- Lepší cashflow a vétší finanční transparentnost
- Spolupráce a sdílení schopností
- Rychlé poskytování a pružné škálování služeb
- Nižší režijní náklady na řízení
- IT funkce může sladovat kompetence
- Přínosy pro životní prostředí
Existují však i nevýhody
- Nedostatek transparentnosti a souladu s pravidly a zákony 
- Vlastnictví dat a duševniho majetku
- Ochrana osobních údajů a její důsledky 
- Vyšetřování nevhodné nebo nezákonné k činnosti může být
neekonomické
- Omezná rychlost a dostupnost
- Rizika týkající kontinuity podnikání vašeho poskytovatele 
a obnovení činnosti po havárii
- Širokopásmové připojení a další serv isní náklady
- Omezme záruka na úroveň služeb
- Modely pro komplexní licencování a účtování 
- Omezená schopnost přizpůsobit a modernizovat
- Lock-in na straně prodejce a závislosti
Často existuje omezená interoperabilita mezi cloud poskytovateli
v oblastí softwarových služeb. Přenosnost obecné také není
bezproblémová. Přesto můžete čelit ztrátě dat v  přípádě jejich
likvidace nebo chyby třetí strany páde jejich likvidace nebo chyby
třetí strany.
Zdroj: časopis CONNECT 11/09
Tomáš Kudělka, KPMG ČR
Zdraví vás Arnošt Katolický
---------------------------------------
 

10.11.2009

Chaotika - Řízení a marketing firmy v éře turbulencí

Philip Kotler, John A.Caslione

Cpresswww.cpress.cz

Plné znění recenze najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/chaotika.htm

Recenzi knihy CHAOTIKA jsem pojal obsáhleji a to ze dvou důvodů. Hlavním důvodem je význam tématu. Jak z textu vyplyne, je možné obsah knihy považovat za podnět k zamyšlení nad pojetím výuky celé řady společenskovědních a ekonomických předmětů. Druhým důvodem je moje snaha přiblížit obsah a autory zvolený přístup k tématu, co nejvěrohodněji.  Ze stejných důvodů jsem pro recenzi zvolil kobinaci svého vlastního hodnocení s volnou citací vybraných částí knihy.


Abstrakt recenze

Svět vstoupil do nové ekonomické éry. Provázanost ekonomik globalizací a rychlost toku informací způsobuje, že události ze vzdálených zemí a trhů v zápětí řetězově dopadají i na zdánlivě izolovaná odvětví. Rostoucí turbulence přeměňují svět rychleji a dramatičtějším způsobem než kdykoli v předchozích padesáti letech. Zájmy, rozpočty i hodnoty zákazníků se dnes vyvíjejí. Distribuční kanály nabírají nové podoby a zároveň se objevují kanály nové. Přicházejí noví konkurenti. Parlamenty neustále schvalují novou a novou legislativu, Turbulence je všudypřítomná.

 

Autoři knihy si předsevzali, že by jejich CHAOTIKA měla pomoci vedoucím představitelům firem získat lepší představu o nových výzvách, které na ně a jejich firmy číhají s nástupem nové normality - zvýšené turbulence a chaosu.  Nástup nové éry je obdobím úžasných příležitostí, ale také podstatného rizika. V tom je obsažena i hlavní myšlenka knihy. Obsah knihy je zaměřen na zdůvodnění a rozvedení této myšlenky a na způsoby naplnění této myšlenky konkrétními opatřeními.

Chaotiku charakterizují autoři jako disciplinovaný přístup k vyhledávání zdrojů turbu­lence, předvídání s ní spojených ohrožení a příležitostí a přípravě rozhodných a adekvátních reakcí zajišťujících úspěšné přežití firmy a její další prosperitu. Cílem je dosáhnout udržitelného podnikání .

Autoři nám ve své knize předkládají návody a příklady, jak:
- zavést systém včasného varování odhalující první náznaky převratných změn, včetně inovací a šoků, na něž musí firma reagovat,

- vytvářet nejpesimisičtější, nejoptimističtější a nejpravděpodobnější scénáře, včetně příslušných strategií pro efektivní zvládnutí každé z možných situací,

- strategicky snižovat náklady a zvyšovat efektivitu v jednotlivých odděleních: finančním, informačních technologií, výrobním, nákupu a lidských zdrojů. (Autoři uvádějí celou řadu kon krétních opatření a otázek k zodpovězení )

- ochránit svůj tržní podíl v klíčových zákaznických segmentech bez potřeby ohromných rozpočtů na výzkum trhu a marketing,

- zkrátit strategické plánování do kratších, tříměsíčních cyklů umožňujících adekvátně reagovat na aktuální stav firmy a okolního prostředí,

- předcházet potenciálně katastrofálním důsledkům opuštění zásadních principů.

Obsah – názvy kapitol
SVĚT VSTOUPIL DO NOVÉ EKONOMICKÉ ÉRY
NESPRÁVNÉ REAKCE MANAGEMENTU NA TURBULENCI

JSOU DNES RISKANTNÍ
MODEL ŘÍZENÍ CHAOSU
VYTVÁŘENÍ ODOLNÝCH SYSTÉMŮ MANAGEMENTU

VYTVÁŘENÍ ODOLNÝCH SYSTÉMŮ MARKETINGU
JAK PROSPEROVAT V ÉŘE TURBULENCÍ

Obsah jednotlivých kapitol
V první
kapitole autoři identifikovali celou řadu faktorů způsobujících turbulenci a vyžadujících od vedoucích představitelů firem přijetí nových strategických pří­stupů, pokud chtějí snížit svou zranitelnost a rychle a systematicky zvýšit dostupné příležitosti.
V druhé kapitole popsali běžné unáhlené reakce manažerů firem na nástup recese a turbulence a naznačili, jak tyto reakce často poškozují dlouhodobější životaschopnost firmy.

třetí kapitole autoři ukázali, kolik moudrých a zkušených manažerů je neustále za­skočeno událostmi odehrávajícími se v jejich okolí, a to i přesto, že mnoho z nich musí být školenému pozorovateli patrných dávno dopředu. Prostřednictvím návo­du na zavedení účinného systému včasného varování vyhledávajícího turbulence v prostředí a představení postupu tvorby budoucích scénářů a strategií nabídli autoři způsob vybudování orgánu společnosti, který by dokázal čelit turbulenci, včetně zvýšené turbulence, s potřebnou rozhodností a rychlostí.
Ve čtvrté kapitole popsali potřebné nové přístupy - flexibilní, robustní a odol­né. Zabývají se tím, které aktivity může určité funkční oddělení firmy s cílem zlepšit svůj krátko- a dlouhodobý výkon, snížit nebo odložit, outsourcovat nebo zvýšit a urychlit.
Pátá kapitola naznačila, jak mohou firmy v turbulentní době, kdy na ně do­léhá všeobecný tlak na snižování výdajů, „naostřit“ své marketingové a prodejní ná­stroje. Autoři argumentují, že v době turbulence nebo dokonce zvýšené turbulence firma potřebuje svůj marketingový aparát spíše posilovat, nikoli osla­bovat, pokud má položit stabilní základy pro svou silnější a delší budoucnost.
V šesté kapitole autoři ukázali, jak musí firmy najít rovnováhu mezi krátko- a dlouhodobými hledisky ovlivňujícími přípravu jejich strategií. Jak musí udržovat a rozvíjet hlavní faktory ovlivňující jejich pověst. Jak mohou vytvořit společnost, ke které budou lidé loajální a kterou by hluboce postrádali, kdyby za­nikla. A jak je výchova zastánců společnosti bezrizikovou cestou k podnícení po­zitivní publicity, která přiláká a získá nové zákazníky.


Knihu Chaotika vnímají autoři jako ucelený návod pro vedoucí představitele fi­rem napříč celou řadou odvětví, který mohou využít k přípravě svých firem na situace, kdy budou stát tváří v tvář chaotickým situacím ležícím před nimi, a díky kterému uspějí v éře turbulencí.


Dnes i v budoucnu možná nebude ani tak důležité, co firma vyrábí nebo vlast­ní, jako spíš zda je schopná odhalit turbulence, předvídat chaos a řídit riziko.

V podobě systému řízení chaosu nepředstavují autoři určitou strategii, která bv měla vyhovovat každé společnosti, nýbrž univerzálně přizpůsobitelný rámec strategických přístupů. Využití tohoto rámce je přizpůsobivé, neboť proměnné ovlivňující podnikání konkrétní firmy jsou vždy specifické a jedinečné.  Nejefektivnějším způsobem, jak se s novou realitou vypořádat, je využít pragmatický a vysoce disciplinovaný přístup – přístup zahrnující dobře definované systémy navržené okolo robustního, odolného a flexibilního manažerského rámce, na kterém by měly být založeny klíčové podnikové operace. Touto cestou manažeři eliminují pravděpodobnost, že budou v období krize zaskočeni.


Každá kapitola knihy poskytla čtenáři krok po kroku popis procesu, jehož úkolem je zajistit, aby firmy jako takové a jejich jednotlivá oddělení byly připraveny jednat tváří v tvář neočekávané turbulenci rychle a rozhodné. V knize autoři nabízejí postup jak implementovat systém řízení chaosu v osmi krocích.

V knize Chaotika představují autoři mnoho detailních poznatků směřujících nejen k pouhému přežití firmy v globální ekonomické krizi, ale zejména k nastartování prosperity pro mnohé další konjunktury a poklesy, které ji čekají.
Jádrem knihy a autory zvoleného přístupu, je představení systému řízení chaosu, usilujícího o minimalizaci zranitelnosti firmy a maximální využití naskýtajících se příležitostí – a tím i získání náskoku před konkurenty, kteří se uchylují k zastaralé taktice všeobecné paniky a plošných škrtů.
Navrhovaný systém pomůže zcela přehodnotit manažerské a marketingové přístupy v době recese a turbulencí trhů.

Kniha CHAOTIKA přichází v překladu na český knižní trh v době, kdy si většina z nás klade otázky velmi podobné těm, které formulují autoři této cenné knihy. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že tato práce může velmi výrazně ovlivnit nejen další výzkum reakce podniků na současnou situaci, ale i přístupy k výuce především ekonomických předmětů na školách.

Na závěr bych rád uvedl citát, který byl použit autory v úvodu jedné z kapitol knihy:
„Nevadí, že neznají řešení. Horší je, že nevidí samotný problém.“ Autoři nám pomohli odhalit problém a nevíc nám napovídají řešení hlavních problémů. Co si víc můžeme přát?

   
Plné znění recenze najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/chaotika.htm
--------------------------------------------------

http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolický10.10.2009

Duplicate mail remover - Odstraňování nežádoucích kopií e-mailů - Informace - Katolický

Dobrý den přátelé!
Práce s e-maily patří ke každodením operacím. Dobrý přehled o
minulých i současných
zprávách je proto velmi důležitý.
Nepříjemnou komplikací může být výskyt několika kopií
v téže,
nebo i v různých složkách adresářového stromu. Existuje účinný
a rychlý
pomocník, který nám pomůže tento problém řešit.
Jde o program "Duplicate mail remover" od firmy Mapilab.com.
Program dokáže:
- vymazat duplikáty
- označit duplikáty symbolem
- zkopírovat  duplikáty do určené složky
- přesunout duplikáty do určené složky
- rozeznat duplikáty ve stejné složce nebo v různých složkách
- pracovat s duplikáty na MS Exchange serveru
Program rozezná i položky, které se liší navzájem nepatrně.
Ukázku prostředí a funkce najdete ve slideshow na adrese:
http://www.akamonitor.cz/slideshow/remover/
---
Duplicale Email Remover helps you clean up duplicate email
messages and posts Microsoft® Outlook®. It is a very fast,
powerful and safe tool which processes completely
identical
items only.
The program enables you to:
- Delete duplicates
- Mark duplicates wíth the flag
- Copy duplicates to the specified folder
- Move duplicates to any folder
- Recognise duplicates in the same folder or in different ones
- Process duplicates in Public folders on the Microsoft®
Excharvge Server
Do your duplicate email messages háve minor differences?
Duplicate Email Remover will
help you to process these
items too! You can selecí the fields on basis of which the
program will compare items and then will delect duplicates.
---
Více se dozvíte na adrese_
www.mapilab.com/outlook/duplicare_remover/
Pěkný den přeje Arnošt Katolický
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolický
 

10.08.2009

Excel 2007 v příkladech - 150 příkladů ke staženíMS Excel patří nesporně (nejen) u ekonomů, účetních  a manažérů, k nejvyužívanějším programům.
Současně je jedním z programů, jejichž funkční potenciál je poměrně málo využíván. Důvody jsou dvojí. Některé funkce jsou málo využívány proto, že uživatelé Excelu tyto funkce prostě neznají. Jiné jsou málo využívány proto, že uživatelé je sice znají, ale nemají dost dobrou představu o možnostech jejich efektivního využití. V těm autorům, kteří se snaží tuto situaci změnit, nesporně patří Josef Pecinovský.

Excel 2007 v příkladech - Podtitul: řešené úlohy – 2. aktualizované vydáníVydala GRADA - Edice:  Průvodce - Autor:  Josef Pecinovský
Druhé aktualizované vydání úspěšného bestselleru tohoto českého odborníka na kancelářské programy vyšlo v tomto roce v GRADĚ v edici Průvodce. Autor má velké praktické zkušenosti s vyučováním Excelu, a to jak na střední škole, tak v kurzech pro uživatele počítačů z praxe. Při této činnosti použil desítky příkladů, které tvoří základ této knihy. Kniha  obsahuje na 150 řešených příkladů, které zahrnují nejčastější problémy ze všech oblastí, v nichž lze Excel využít, především tedy ve školství, v kancelářích a v domácnosti. Příklady jsou řazeny tak, aby se při práci s Excelem přecházelo od jednodušší problematiky ke složitější. Některé příklady však rozsah výše uvedené publikace překračují, což platí zejména o kapitolách, které se týkají databází, kontingenčních tabulek, scénářů a sestavení jednoduchých maker.

Zřejmě to nebude první kniha o Excelu, s kterou se setkáváte a budete si proto chtít ověřit do jaké míry by studium této knihy mohlo být pro vás přínosem.
GRADA vám pro toto rozhodování nabízí nezvyklý komfort. Především chci upozornit na skutečnost, že všechny příklady použité v knize jsou k volnému stažení na strákách GRADY věnovaných této knize. 

Více informací o knize a o autorovi najdete na adrese: ZDE-ZDE
Využitím odkazu „Google preview“ si můžete prolistovat 20 % knihy: ZDE-ZDE
Úplná sada příkladů z knihy ke stažení na adrese: ZDE-ZDE
10.07.2009

10 ways to effectively estimate and control project costs

Estimating what a project will cost is only half the battle; controlling those costs during the project and after delivery is equally critical.
 
This information is based on a previously published article and is also available as a PDF download.
Building a better bottom line is just as important for an IT department as it is for the whole organization at the enterprise level. Implementing sound financial management within an IT framework is broader than simply being more efficient. Many factors are involved: an understanding of the main drivers of IT costs, aligning IT spending plans with overall business strategy, using financial resources efficiently, viewing IT expenditures as investments and having procedures to track their performance, and implementing sound processes for making IT investment decisions.
Estimating what a project will cost is only half the battle; controlling those costs during the project and after delivery is equally critical. In this article, we examine some methods to predict and manage costs, part of a sound basis for overall IT financial management.
1: Control baseline costs
2: Acknowledge hidden IT spending impacts
3: Understand long-term application costs
4: Understand IT cost estimation truths
5: Leverage current system investments
6: Implement short-term cost cutting measures
7: Implement long-term cost cutting measures
8: Implement pricing and chargeback mechanisms
9: Use governance to drive IT investment decisions
10: Quantify the value/benefit proposition for IT investments
Více se dozvíte na adrese:
http://blogs.techrepublic.com.com/10things/?p=1059&tag=nl.e053
---------------------------------------------------------------
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolický

10.06.2009

PICTURENAUT

V časopisu PIXEL jsem našem odkaz na HDR editor/generátor
s názvem PICTURENAUT. Produkt je volně ke stažení s tím, že
autoři uvítají "donation". Během několika dní vystavím krátkou
slideshow sestavenou ze screenshotů a stručný komentáž.
Odkaz na slideshow bude uveden v tomto blogu.
Adresa programu: www.picturenaut.com
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolický

10.05.2009

PIXEL 154 - 10/09

www.pixel.cz
Poloprofesionální kamera pro náročné od Panasonicu?
Póza - základ animace. "Cartoon" - 1. díl
Internetová televize Keep Muving - muvi.cz
SW rozšíření DAW systémů Pro Tools LE
Virtuální syntezátor od legendární značky - Waldorf Largo
(Bonus aka) Základní video kompoziční postupy - 2 projekty
www.akamonitor.cz/plneverze.htm

10.04.2009

Nahlédnutí do prostředí RAW modulu ZPS12

---
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovaných časopisů:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
Úspěch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na počítač, Počítač
pro každého,Extra PC, Nejlepší Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Svět poznání, DIGIfoto, FOTOlife,
Účetnictví,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
Systémová integrace, CHIP
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

10.01.2009

Restructure Your IT Department

Like a Detroit automaker, IT departments are heading for industrial ruin. Organizing for scale instead of results has stifled innovation and made success an option rather than an expectation. By using proven practices through restructure, your IT department can be a resilient, responsive, professional business capability that creates business impact. This webcast will show what you can do to avert an industrial catastrophe, what the future holds, and the ROI of restructuring.
Více se dozvíte na adrese:
http://www.cio.com/webcast/499419/Restructure_Your_IT_Department?source=ciocib_093009&email=AKAMONITOR@ATLAS.CZ