INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je součástí portálu AKA MONITOR, který je v péči doc.Arnošta Katolického. Na rozdíl od weblogu věnovaného novinkám na portálu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentované upoutávky na novinky na webu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

9.14.2009

SecurityWorld 3/09

http://securityworld.cz/
Sociální sítě pod palbou - Internetové hrozby dneška
Bezpečnost poskytovaná cloud computingem¨
Webové aplikační firewally
Bezpečnost řešení ve virtualizovaném prostředí
Bezečná autentizace s IM
(Bonus aka) Sdílení uživatelských identit
Příší číslo: 1. prosince 09