INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je součástí portálu AKA MONITOR, který je v péči doc.Arnošta Katolického. Na rozdíl od weblogu věnovaného novinkám na portálu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentované upoutávky na novinky na webu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

9.23.2009

All My Movies 3.95 SE

DVD příloha časopisu Comoputer 18/09
Speciální plná verze   výborného programu pro
správu filmů. Program nabízí filtry podle žánru,
herců a dalších parametrů. Je propojen s on-line
databází. Heslo najdete na adrese:
www.sw.cz/computer/allmymovies