INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je součástí portálu AKA MONITOR, který je v péči doc.Arnošta Katolického. Na rozdíl od weblogu věnovaného novinkám na portálu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentované upoutávky na novinky na webu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

7.29.2009

Učte děti bezpečně používat Internet

Jsou prázdniny a děti mají času, že často nevědí co s ním.
V takovém případě je to zpravidla táhne k počítači a k internetu.
Dovoluji si vám proto právě teď doporučit, abyste věnovali více pozornosti tomu, jak vaše děti
používají internet. Čemu se především věnovat, to shrnuje článek, opublikovaný na portálu firmy
Symantec - odkaz na originál je ZDE.
http://www.symantec.com/cs/cz/norton/clubsymantec/library/article.jsp?aid=cs_teach_kids&Om_em_cid=hho_email_clubsym_emea_cz_june09_fa

Učte děti bezpečně používat Internet

------------------------------------------------
Podle nedávné zprávy pracovní skupiny pro vymáhání práva není Internet tak nebezpečné místo pro děti a mladistvé, jak jsme si dříve mysleli. Hrozby však nezanikly a rodiče se musejí vzdělávat v otázkách bezpečného používání Internetu a ochrany soukromí; stejně tak musejí vzdělávat i své děti.

Dbejte na bezpečné používání Internetu.

Rodiče by měli věnovat pozornost šesti hlavním oblastem:

·                                 Celková doba použití Internetu a počítače

·                                 Nevhodné weby – násilí, pornografie, skupiny podněcující k nenávisti

·                                 Internetoví útočníci, kteří se mohou vydávat za děti nebo dospívající

·                                 Zneužití a šikana online

·                                 Vyzrazení důvěrných rodinných informací nebo identifikačních čísel (například číslo pasu nebo mobilního telefonu)

·                                 Stahování a instalace nebezpečného softwaru

Vytvořte rodinné zásady.

Vaše zásady použití Internetu se budou lišit podle věku vašich dětí a podle toho, jak velkou osobní odpovědnost jim budete ochotni dát. Nejdůležitější ale je nějaké zásady mít.

·                                 Pomocí rodičovského zámku (viz níže) prosazujte vhodnou úroveň bezpečnosti.

·                                 Požádejte dítě, aby navrhlo přiměřenou dobu, jak dlouho bude moci každý den počítač používat. Dospějte k dohodě a požadujte od dítěte, aby ji dodržovalo. V případě potřeby dohodu změňte. Opět platí, že nejdůležitější je mít dohodnuté zásady, ne očekávat, že stanovená hranice nebude nikdy překročena.

Zdůrazňujte bezpečnost a ochranu soukromí.

Dbejte na to, aby děti pochopily, že mluvit s někým na Internetu je totéž jako mluvit s cizím člověkem.

·                                 Mluvte s dětmi o nebezpečích spojených s vyzrazením důvěrných rodinných informací, například čísel bankovních účtů nebo plánu dovolených.

·                                 Dbejte na to, aby děti pochopily, že kdokoli, s kým se „seznámí“ na Internetu, nemusí být tím, za koho se vydává.

·                                 Učte děti, aby si dávaly pozor na bezplatné a lákavé nabídky.

Používejte rodičovský zámek.

V raném věku dítěte nainstalujte rodičovský zámek a software pro procházení webu a odesílání a přijímání e-mailů vhodný pro dítě. Nechejte děti rozhodnout, když požádají o méně omezený přístup, a promluvte s nimi o jejich rozhodnutí. A pamatujte, že kontrolní mechanismy nejsou neoblomné a bezchybné.

Rodičovské zámky jsou k dispozici na několika různých úrovních.

·                                 Mnoho webových portálů, například Yahoo! nabízí portály vhodné pro děti a mládež, které blokují nevhodný obsah a nevhodné aktivity.

·                                 V vašem počítači nebo bezdrátovém směrovači může být aplikace, pomocí které můžete sledovat všechny navštívené webové servery a dobu, jakou strávil na Internetu každý člen rodiny.

·                                 Řešení třetích stran, například rodičovský zámek v bezplatných doplňkových sadách pro aplikaci Norton Internet Security™ nebo Norton 360™, umožňují ještě větší kontrolu a flexibilitu.

Závěr

·                                 Internet není více či méně bezpečnější než normální svět. Své děti nemůžete ochránit před vším, ale můžete je vést k rozumnému a odpovědnému chování v Internetu.
Zdroj: portál www.symantec.cz

----------------------------------------------------------------